Huhtikuussa haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
30.3.2022

Helsingin kaupunki: Koronasta palautumisen erillismääräraha. Erillishaulla halutaan tukea jatkuvuutta ja turvata toimintaa taiteen ja kulttuurin kentällä.
(Hakuaika 13.4.–27.4.)
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/erityisavustus-koronasta-palautumiseen-vuosille-2022-2023

Pohjoismainen kulttuuripiste: Norden 0–30 -tukiohjelma. Ohjelmassa tuetaan lasten ja nuorten omia hankkeita ja vahvistetaan heidän järjestäytymistään, vaikuttamistaan ja osallistumistaan poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuritoimintaan.
(Hakuaika 29.03.2022 – 29.04.)
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/

Svenska Kulturfonden: Turnébidrag. För turnéer i Finland. Bidragen riktar sig till konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i Finland inom alla konstområden.
(Ansökningstiden 01.-30.04.)
https://www.kulturfonden.fi/

Jane ja Aatos Erkon säätiö: Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
(Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti.)
https://jaes.fi/