Vielä ehtii: Hurraa!-esityshaku vuodelle 2019

ILMOITTAJA: ANNANTALO
9.8.2018

Hurraa!-festivaali lapsille ja nuorille etsii raikkaita ja ennakkoluulottomia esityksiä, jotka sijoittuvat perinteiseen teatteritilaan sekä niiden ulkopuolelle.

Hurraa! järjestetään pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa 16.–24.3.2019. Ohjelmistoon etsitään ammattiteattereiden ja – ryhmien esityksiä, joiden kohdeyleisö on 0-18 -vuotiaat ja joita ei juurikaan olla esitetty pääkaupunkiseudulla ennen festivaaliajankohtaa.

Esitystarjouksia otetaan vastaan 1.5.–20.8.2018 välisenä aikana osoitteessa: tuottaja@hurraa.org tai postitse (postileima 20.8.2018.)

Hurraa! Annantalo
PL 10417, 000 99 Helsingin kaupunki.

Liitä hakemukseen työryhmän koko, esityksille soveltuva tila, vaadittava tekniikka sekä esityksen hinta 2-6 esitykselle. Lyhyet ja laadukkaat videopätkät esityksestä/esitysideasta linkkeinä ovat toivottuja sekä mahdolliset suunnitelmat esitykseen liittyvästä yleisötyöstä

HUOM! Sähköpostilaatikon tukkeutumisen välttämiseksi tarjous saa olla korkeintaan 200 kilotavun kokoinen. Täydentävä materiaali pyydetään lähettämään postitse tai nettilinkkien muodossa.

Festivaalin järjestävät Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kulttuuritalot.

Tuotantoryhmän puolesta, Katariina Metsälampi, katariina.metsalampi@hel.fi

—-

Inbjudan 2019

Hurra! är en festival som riktar sig till barn och ungdomar.  Vi söker nu fräscha och fördomsfria föreställningar som lämpar sig både för en traditionell teaterscen samt utanför scenen. Hurra! arrangeras nästa gång under tiden 16–24.3.2019 i kulturhusen i huvudstadsregionen. För festivalrepertoaren söker vi professionella teatrars och teatergruppers föreställningar vilkas målpublik omfattar åldersgruppen 0–18 år. Produktionerna ska inte ha uppförts i någon större utsträckning i huvudstadsregionen före tidpunkten för festivalen.

Förslag till föreställningar tas emot under tiden 1.5–20.8.2018 på adressen: tuottaja(at)hurraa.org eller per post (poststämpel 20.8.)

Hurra! Annegården, PB 10417 000 99 Helsingfors stad.

Till ansökan bifogas uppgifter om arbetsgruppens storlek, lokaler som lämpar sig för föreställningen, scentekniska krav samt föreställningens pris för 2–6 föreställningar. Korta videosnuttar av god kvalitet som presenterar föreställningen/föreställningens idé mottas gärna. OBS! För att undvika att vår e-postlåda blir överfull får anbudet inte överskrida 200 kB. Vi ber er skicka kompletterande material per post eller via webblänk.

Festivalen arrangeras av kulturhusen i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla.

Mer info: katariina.metsalampi@hel.fi

—-

Performances for Hurraa! 2019

The Hurraa! National festival for children and young people is searching for fresh and open-minded theatrical performances, both inside the traditional space of theatre and out.

The Hurraa! Festival will be arranged in the cultural centres of the Helsinki region on the 16th to the 24rd of March 2019. We are looking for performances from professional theatres and groups, aimed at 0 to 18 year olds, which have not been previously performed in the Helsinki area.

Suggestions will be received from the 1st of May to the 20th of August 2018 at tuottaja@hurraa.org or via mail at Hurraa! Annantalo PB 10417 000099 City of Helsinki (postage stamp not later than 20thst  of August).

Please attach to your application the size of your ensemble, a description of a space suitable for the performance, the technical raider and the price of 2 to 6 performances. Short, high-quality video about the performance/the idea you have about it is desirable. ATTN! Please attach the video as links in your email. To avoid blocking our inbox, the application can be 200 KB max. If you have more material, please send it via traditional mail or links to cloud services.

The festival is arranged by cultural centres in Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen.

More info: katariina.metsalampi@hel.fi