Kulttuurikauppila hakee taidekummeja sote- ja hyvinvointipalveluiden yksiköihin! Oulunkaari

ILMOITTAJA: LÄHDE! TAITEESTA OSALLISUUTTA –HANKE
12.10.2021

Lähde!-hanke hakee Taidekummeja seuraavalle puolivuotiselle työskentelyjaksolle

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke (2020-2023) etsii jälleen Taidekummeja työskentelemään sote- ja hyvinvointipalveluiden yksiköihin.

Taidekummi tekee taidetta yhdessä osallistujien kanssa heidän ehdoillaan. Taidekummin tehtävänä on jalkautua yhteisöjen pariin etsien osallistujien vahvuuksia ja toimien ohjaajana yksilö- ja pienryhmätoiminnassa. Taidekummin osaamisaluetta on myös alueen toimijoiden tuntemus ja asiakkaan kannustaminen kunnan tai kolmannen sektorin palvelujen pariin.

Kohderyhmät

Taidekummitoiminnan kohderyhmiä ovat sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset koko Oulunkaaren kuntayhtymän alueella. Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta. Keväällä 2022 toiminta painottuu erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön yksiköihin.

Taidekummin tehtävänä on toimia myös yhteistyössä kuntien kulttuurihyvinvointityötä tekevien ammattilaisten kanssa. Taidekummi toimii työparina erikseen nimettyjen sote- ja hyvinvointityön osaajien, Lähdekummien kanssa. Taidekummin työtä fasilitoivan sote-työparin tehtävä on löytää omaan työympäristöön sopivia tapoja hyödyntää ja jatkaa taidetoimintaa.

Tehtävät

Seuraavalle 6kk jaksolle etsitään nyt mukaan eri taiteenalojen ammattilaisia, joilla on kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja halu kehittää yhteistyössä uutta ammattinimikettä. Osaaminen erilaisten kohderyhmien kanssa toimimisesta ja hyvä yhteistyökyky ovat oleellisia Taidekummin työssä.

Hakijoilta edellytetään omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa ja verkostoa, aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja erityisryhmien kanssa työskentelystä, valmiutta pedagogiseen työskentelyyn sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Haku on avoinna kaikkien taiteenalojen edustajille (esim. elokuva, kuvataide, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi, teatteri, valokuvaus jne.)

Taidekummin työ voi koostua esim. seuraavista tehtävistä:

-osallistujaan tutustuminen omaa taiteellista osaamista hyödyntäen
-osallistujan oman taidepolun suunnitteleminen yhteistyössä osallistujan ja sote-työntekijöiden kanssa
-tutustumiskäyntien järjestäminen, esim. vierailu ateljeessa tai studiossa
-osallistujan rinnalla kulkeminen taidepolulla, esim. kulttuuritapahtumaan osallistuminen yhdessä
-työskentely osallistujan kanssa, yhteydenpito säännöllisten tapaamisten lisäksi esim. etäyhteyksien välityksellä
-ryhmämuotoisen taidetoiminnan järjestäminen
-muu innostaminen ja mahdollisuuksien avaaminen kuten esim. harrastusmahdollisuuksien selvittäminen
-yhteistyö kunnan muiden kulttuurihyvinvointityötä tekevien ammattilaisten kanssa
-toiminnan tulosten seuranta, palautteen keruu ja raportointi
-toimintamallien kehittäminen kiinteässä yhteistyössä muiden Taidekummien ja hankkeen toimijoiden kanssa

Haku

Kevään 2022 työskentelyjaksolle etsitään yhteensä neljää Taidekummia. Taidekummeja palkataan 6kk jakson ajaksi tammikuusta 2022 alkaen. Palkka on 2525€/kk kokopäiväisestä työstä, tehtävä on osa-aikainen (50%). Työn suorittamispaikka on koko Oulunkaaren kuntayhtymän alue. Työntekijän työpiste sijaitsee jossakin Oulunkaaren viidestä kunnasta. Palvelusuhteen ehdoissa sovelletaan KVTESiä. Työ keskittyy pääasiassa virka-aikaan ja työ sisältää matkustamista Oulunkaaren kuntayhtymän alueella. Oman auton käyttömahdollisuutta toivotaan.

Hakijaa pyydetään tuomaan hakemuksessaan esille aikaisempaa kokemusta kohderyhmien kanssa toimimisesta, ja halutessaan hakemuksessa voi myös esitellä tarkemmin ideoitaan taidelähtöisten menetelmien soveltamisesta.

Tehtävään haetaan Kuntarekryn kautta. Haku päättyy 15.10. klo 9:00. Haastattelut pyritään järjestämään viikoilla 42-43. Työ alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot: 29.9.-8.10.2021 puhelimitse tai sähköpostilla – projektipäällikkö Heidi Jäärni  heidi.jaarni@oulunkaari.com p. 040 707 1403

Huom! Syksyllä 2020 Taidekummin tehtävää hakeneita pyydetään halutessaan hakemaan uudestaan kyseiselle työskentelyjaksolle.