Ilmainen tanssinopettajien täydennyskoulutuskokonaisuus Kaarinassa ja Karjaalla / Avgiftsfri fortbildningshelhet för danslärare inleds i S:t Karins och Karis

ILMOITTAJA: MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAG JA TANSSIOPISTO HURJA PIRUETTI
14.12.2021

Musiikkiopisto Arkipelag ja Tanssiopisto Hurja Piruetti järjestävät yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka kohderyhmään kuuluvat taiteen perusopetuksen tanssin ja sirkustaiteen opettajat sekä varhaiskasvatuksen, yleisopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö, joka käyttää työssään luovaa liikettä (esim. muskari, musiikkiliikunta). Koulutus on osallistujille maksuton ja sen tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista erilaisista oppimis- ja keskittymisvaikeuksista ja muista oppimisen haasteista. Tässä lisätietoa.

Koulutusryhmiä on kaksi, yksi Kaarinassa ja toinen Karjaalla. Ensimmäinen lähikoulutuspäivä järjestetään Kaarinassa 2.2.2022 ja Karjaalla 3.2.2022 klo 9-15:30. Koulutus on kaksikielinen ja ilmoittautuminen aukeaa 1.12.2021 täällä.

Lisätietoja voi kysyä rektor@arkipelagmusik.fi

Hälsningar från Musikinstitutet Arkipelag!

Jag är tacksam om ni kunde dela detta meddelande angående en fortbildningshelhet som inleds i februari 2022.

Musikinstitutet Arkipelag ordnar i samarbete med Tanssiopisto Hurja Piruetti en fortbildningshelhet finansierad av Utbildningsstyrelsen. Skolningens främsta målgrupp är lärare inom dans- och cirkuskonstens grundläggande konstundervisning (GKU) samt lärare som jobbar inom grundskola, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete med t.ex. musikgymnastik eller musiklek. Skolningen är avgiftsfri för deltagare och dess syfte är att förstärka lärares kunnande i utmaningar gällande inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Tilläggsinformation här.

Den första närstudiedagen ordnas i S:t Karins 2.2.2022 och i Karis 3.2.2022 kl. 9-15:30. Utbildningen är tvåspråkig och anmälningen öppnas 1.12.2021 här.

Tilläggsinformation: rektor@arkipelagmusik.fi