Infotilaisuudet Helsingin kulttuuriavustusten muutoksista 31.5. ja 2.6.

ILMOITTAJA: HELSINGIN KAUPUNKI - KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA
30.5.2022

Svensk text – scrolla ner

Scroll down for English version

Kulttuurin avustuslajit ja arviointiperusteet päivittyvät 1.6.2022 alkaen

Kulttuurin avustuslajeja sekä näitä koskevia ehtoja ja arviointiperusteita on päivitetty. Muutos tulee voimaan 1.6.2022. Päivityksen taustalla on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan uusi palvelustrategia sekä avustustoiminnan selkeyttäminen.

Asiasta järjestetään kaksi infotilaisuutta taide- ja kulttuuritoimijoille. Tilaisuuksissa on keskenään sama sisältö, toinen tilaisuuksista järjestetään läsnä ja toinen etänä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan aiheesta!

Tiistai 31.5.2022 klo 15-16.30, Fredriksberg B-talon aula, Konepajankuja 3.
Torstai 2.6.2022 klo 15-16.30, etätilaisuus. Liity tilaisuuteen tämän linkin kautta

Lue lisää päivitetyistä avustuslajeista, ehdoista ja arviointiperusteista Helsingin kaupungin sivuilta ›

Toiminta-avustusten osalta päivitys vaikuttaa hakuaikoihin. Vuoden 2023 toiminta-avustuksille on vain yksi yhteinen hakuaika, joka päättyy keskiviikkona 31.8.2022 klo 16. Taiteen perusopetuksen hakuaika puolestaan päättyy torstaina 29.9 2022 klo 16.

******

Understödsformerna och deras bedömningsgrunder uppdateras från 1.6.2022

Understödsformerna samt villkoren och bedömningsgrunderna för dessa har uppdaterats. Ändringen träder i kraft 1.6.2022. Uppdateringen bygger på den nya servicestrategin för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor och på förenhetligandet av understödsverksamheten.

Det ordnas två informationstillfällen för kulturaktörer med samma innehåll, det ena är en fysisk träff och det andra är ett distansmöte. Man behöver inte anmäla sig till evenemangen i förväg. Varmt välkommen!

Tisdag 31.5.2022 kl. 15-16.30, Fredriksberg, lobbyn i B-trappan, Maskinverkstadsgränden 3, Vallgård.
Torsdag 2.6.2022 kl. 15-16.30, distansmöte på Teams. Delta i träffen via denna länk.

Uppdaterade understödsformer, villkor och bedömningsgrunderna finns som bilaga på finska. Materialet kommer att översättas till svenska och finns tillgängligt på informationsträffarna och sen på vår hemsida.

För verksamhetsunderstöd kommer uppdateringen att påverka ansökningstiderna. Det finns endast en gemensam ansökningstid för verksamhetsbidrag för 2023 och den utgår onsdagen den 31.8.2022 kl 16. Ansökningstiden för grundläggande konstundervisning utgår dock torsdagen den 29.9.2022 kl 16.

******

Updates to the grants to culture and their assessment criteria starting 1 June 2022

The grants to culture, their conditions, and their assessment criteria have been updated. The change will come into effect on 1 June 2022. The updates are based on the new service strategy of the Culture and Leisure division of the City of Helsinki and aim to add clarity to the grants.

Two briefings for cultural operators will be held. The briefings are of the same content, one will be live and the other on-line. You do not need to register beforehand. You are warmly welcome to hear more about the topic!

Tuesday 31 May 2022 at 3-4.30pm, the lobby of Fredriksberg house B, Konepajankuja 3.
Thursday 2 June at 3-4.30pm. Join the meeting with this link.

The updated grants, conditions, and assessment criteria can be found in Finnish in the attached material. The material will be translated into English, and will be available at the briefing and later on our website.

The updates will affect the application period for operational grants. There will be a single unified application deadline for all operational grants for the year 2023 on Wednesday 31 August 2022 4pm. The deadline for grants for basic arts education will be Thursday 29 September 2022 4pm.