Ingrid Berger Myhren Mapping -työpaja nykytaidetila Kutomolla Turussa 10.5.2017

ILMOITTAJA: EHKÄ-TUOTANTO
21.4.2017

The map is a document that contains movements as well as putting in motion the one that reads it. It can manifest as a drawing, a text, a score, script, documentation, a letter, a representation, a translation, a description.

Ingrid Berger Myhren Mapping on kollektiivinen koreografisen kirjoittamisen praktiikka, joka toimii havainnon ja ”tyhjän” tilan (esim. studio) aktivoinnin välineenä. Mapping ei vaadi taitoa tai luovuutta. Praktiikka tähtää fenomenologisiin avauksiin ja keskusteluun, jotka nousevat sen harjoittamisesta.

Toukokuussa Berger Myhre ohjaa nykytaidetila Kutomolla tiiviin, kaikille avoimen Mapping -työpajan, johon osallistuminen ei vaadi ennakkotietoa tai tanssialan koulutusta. Työpajan kieli on englanti.

Aika: ke 10.5.2017 klo 18-20
Paikka: Nykytaidetila Kutomo, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku
Hinta: maksuton
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto@gmail.com
Lisätiedot: ehka.net, ingridbergermyhre.com