ISLOn Tanssin ja somatiikan koulutuksen hakuaika 12.5. saakka

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO/EASTERN FINLAND SPORTS INSTITUTE (ISLO)/TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS
20.4.2017

ISLOn Tanssin ja somatiikan koulutuksen hakuaika (12.5.asti)

Koulutus on aikuisten ammatillista lisäkoulutusta ja se tuo esille somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä tanssin ja liikkeen menetelmiä, jotka soveltuvat ryhmänohjaukseen. Tavoitteena on tarjota somatiikan ja liikkeen osaamista eri alojen ammattilaisille ja rohkaista heitä integroimaan oppimaansa niin henkilökohtaiseen kasvuunsa kuin työelämäänsä.

Tanssin ja somatiikan koulutuksessa korostuu kokemuksellinen oppiminen, somaattiset menetelmät, liike-eksploraatio ja improvisaatio, luova prosessi ja taide laajana kulttuurisena toimintana sekä itsetuntemus ja ryhmäprosessi.

http://www.islo.fi/fi/koulutus/tanssin-ja-somatiikan-koulutus

ISLO/Education in Dance and Somatics Application Period (till 12.5.)

One-year course which introduces somatic movement and dance practices, and how to facilitate groups using a somatic approach. It also offers opportunities to explore how to integrate these practices into wider society. Our interest is to offer a somatic education to people engaged in diverse fields and to support them to integrate and make use of what they learn in their personal and working lives.

The education emphasises experiential learning, somatic methods, movement exploration and improvisation, creative process and art as a diverse cultural practice, self-knowledge and group process. Education is offered in the form of a mixture of regular classes, workshops and special projects.

http://www.islo.fi/en/dance-and-somatics