Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen osatuotantohaku vuodelle 2023 / Haku 28.2.2022 mennessä

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
1.2.2022

Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK) hakee vuodelle 2023 taiteellisesti korkeatasoisia teosideoita. Toteutettavat kantaesitykset voivat kohdistua ITAK-näyttämön esityskaudelle (kevät-syksy) tai Yksin Sateessa – Joensuun nykytanssifestivaalille (11 / 2023). Perustellusti teokset voivat toteutua myös muissa tiloissa tai yhteyksissä ITAK:n toiminta-alueella.

Kerro projektisuunnitelmassa mitä haluat tehdä ja miksi, niin konkreettisesti kuin mahdollista.

Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
– Projektin kuvaus, taiteellinen työryhmä ja työtapa
– Projektin tavoitteet
– Taiteellisten ideoiden lähtökohdat ja perustelut
– Mikä on projektin merkitys ITAK:n toimialueelle tai hakijan suhde alueeseen
– Projektin kohdeyleisöt ja miten heidät tavoitetaan
– Kuvaus yleisötyöstä, jota työryhmä on halukas toteuttamaan teoksen osalta
– ITAK:lta haettava summa
– Realistinen ja tasapainoinen rahoitussuunnitelma

Tuki kohdistuu ensisijaisesti taiteellisen työryhmän palkkoihin. Tuotantotuki on aina osarahoitusta, muun rahoituksen hankkimisesta hakija vastaa itse. Myönnettävän osatuotantotuen laskentaperuste on teatterialan työehtosopimuksen mukainen kuukausipalkka. Keskimääräinen osatuotantotukisumma on 2-4 kuukausipalkkaa / produktio. Myönnettyä tukea voi käyttää myös muihin kuluihin. Myönnetyn tuen lisäksi ei makseta muita korvauksia, kuten matka- ja majoituskuluja, päivärahoja tai esityskorvauksia. ITAK tarjoaa projektin käyttöön ennakkovalokuvauksen tarvittaessa.

ITAK toimii teoksen osatuottajana, kokonaisvastuu teoksen tuotannosta on työryhmällä. ITAK kannustaa yhteistuotantomalleihin muiden organisaatioiden kanssa. ITAK:n myöntämä tuki ei sisällä ääni- tai valosuunnittelua. ITAK:n teknisen mestarin työpanosta voidaan käyttää tekniseen suunnitteluun yhdessä työryhmän kanssa, rakennus- ja purkupäivinä sekä konsultaatiotehtäviin.

Osatuotantohaku vuodelle 2023 on auki 1.2.-28.2.2022.

Osatuotantotukipäätökset tekee ITAK:n hallitus taiteellisen johtajan esityksen pohjalta. Osatuotantotuki päätöksistä ilmoitetaan hakijoille huhti-toukokuussa 2022.

Lähetä meille projektisuunnitelma ja työryhmän yhdistetty ansioluettelo. Lisäksi vastaanotamme mielellämme videolinkin työryhmän jäsenten aikaisemmasta taiteellisesta työstä, josta koette erityistä ylpeyttä tai joka on jatkumoa työlle, jolle nyt haetaan rahoitusta.

Toimita hakemus yhtenä PDF-tiedostona sähköpostin liitteenä osoitteeseen haku@itak.fi

Tallenna tiedosto nimellä: Sukunimi_Etunimi_Tuotannon nimi
Lähetä sähköposti otsikolla: ITAK osatuotantohaku 2023

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuilmoitus ITAK:n nettisivuilla

Lisätietoja:
Eeva Eloranta
toiminnanjohtaja
eeva.eloranta@itak.fi
+35840 032 9213

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen tehtävänä on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa sekä edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, lisätä tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää tanssitaiteilijoiden verkostoitumista muihin toimijoihin. ITAK:n toiminta-alue on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminta pyrkii vahvistamaan alueen kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta, ammattitaiteen roolia ja saavutettavuutta osana paikalliskulttuuria.