Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen osatuotantotuki

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
22.2.2017

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen (ITAK) tehtävänä on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa sekä edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, lisätä tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää tanssitaiteilijoiden verkostoitumista muihin toimijoihin. ITAK:n toiminta-alue on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminta pyrkii vahvistamaan alueen kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta, ammattitaiteen roolia ja saavutettavuutta osana paikalliskulttuuria.

Haemme vuodelle 2018 taiteellisesti korkeatasoisia ja laajasti tanssitaidetta edustavia teoksia sekä tuoretta koreografista ajattelua sisältäviä esityskonsepteja. Hakemuksessa tulee avata taiteilijan/työryhmän taiteellista visiota sekä suhdetta teoksessa käsiteltyyn aiheeseen.

Vuoden 2018 tuotantohaussa eritystä huomiota saavat seuraavanlaiset projektit: 
– Vuoden 2017 Symposium – Muuntamo -tapahtumasta ponnahtaneet ideat ja projektit, jotka edistävät tieteen ja taiteen vuorovaikutusta.
– Yhteisötaideprojektit, jotka tuottavat osanottajille kokemuksen liikkeellisen ilmaisun mahdollisuuksista ja laajentavat lavalla nähdyn tanssitaiteen ihmiskuvan käsitystä.
– Poikkitaiteelliset konseptit, jotka edistävät tanssitaiteen ja muiden taidealojen vuorovaikutusta.
– Projektit, jotka henkilökohtaisella tavalla pohtivat yksilön suhdetta ympäröivään maailmaan. Minkälainen on tanssitaide, joka ottaa kantaa ajassa liikkuviin asioihin ja inspiroi yleisöä ajankohtaisten teemojen suodattamiseen, ilmaisemiseen ja ratkaisujen pohtimiseen.
– Projektit, jossa muualla Suomessa tai ulkomailla toimiva tanssitaiteilija on kiinnostunut toteuttamaan projektinsa paikallisten kanssa Itä-Suomessa tai yhteistyöprojektina muiden toimijoiden kanssa.

Ensisijaisesti tuki on kohdistettu ITAK:n toiminta-alueella toimiville freelance-tanssitaiteilijoille ja tuki kohdennetaan pääosin palkkaukseen. Mikäli olet ITAK:n alueen ulkopuolella toimiva tekijä, osatuotantoavun saamisen ehtona on että se toteutetaan alueen tanssitaiteilijoiden kanssa. Kannustamme yhteistuotantomalleihin muiden organisaatioiden/instituutioiden kanssa. Ilman ITAK:n alueen tanssitaiteilijoiden työllistymisvaikutusta avustusta ei voida hyväksyä.

Tuotantotuki on aina osa rahoitusta ja sen saaminen edellyttää omarahoitusosuutta, jonka hankkimisesta hakija vastaa itse. ITAK ei toimi teoksen tuottajana, vaan tuotannosta vastaa tekijä/työryhmä.

Sama henkilö voi ehdottaa monta eri projektiehdotusta.

Tuotantohaku vuodelle 2018 alkaa helmikuussa 2017 ja päättyy 5.3.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisellä lomakkeella.