Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen osatuotantotukihaku on auki 1.10.-31.10.2020

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
1.10.2020

Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK) hakee vuodelle 2022 taiteellisesti korkeatasoisia teosideoita. Haemme ensisijaisesti ITAK-näyttämöllä toteutuvia kantaesityksiä.

Projektisuunnitelmassa avaat niin konkreettisesti kuin mahdollista mitä haluat tehdä ja miksi.
Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • Projektin kuvaus, taiteellinen työryhmä ja työtapa
  • Projektin tavoitteet
  • Taiteellisten ideoiden lähtökohdat ja perustelut
  • Projektin kohdeyleisöt ja miten heidät tavoitetaan
  • ITAK:lta haettava summa
  • Realistinen ja tasapainoinen rahoitussuunnitelma

Tuki kohdistuu ensisijaisesti taiteellisen työryhmän palkkoihin. Tuotantotuki on aina osarahoitusta, muun rahoituksen hankkimisesta hakija vastaa itse. Myönnettävän osatuotantotuen laskentaperuste on teatterialan työehtosopimuksen mukainen kuukausipalkka. Keskimääräinen osatuotantotukisumma on 2-4 kuukausipalkkaa / produktio. ITAK toimii teoksen osatuottajana, kokonaisvastuu teoksen tuotannosta on työryhmällä. ITAK kannustaa yhteistuotantomalleihin muiden organisaatioiden kanssa. ITAK:n myöntämä tuki ei sisällä ääni- tai valosuunnittelua. ITAK:n teknisen mestarin työpanosta voidaan käyttää tekniseen suunnitteluun yhdessä työryhmän kanssa, rakennus- ja purkupäivinä sekä konsultaatiotehtäviin.

Osatuotantohaku vuodelle 2022 on auki 1.10.-31.10.2020. Osatuotantotukipäätökset tekee ITAK:n hallitus taiteellisen johtajan Jaakko Toivosen esityksen pohjalta. Osatuotantotuki päätöksistä ilmoitetaan hakijoille helmi-maaliskuussa 2021.Hakemuksesta on mahdollista saada palautetta taiteelliselta johtajalta päätöksen julkistamisen jälkeen.

Lähetä meille projektisuunnitelma ja työryhmän yhdistetty ansioluettelo. Lisäksi vastaanotamme mielellämme videolinkin työryhmän jäsenten aikaisemmasta taiteellisesta työstä, josta koette erityistä ylpeyttä tai joka on jatkumoa työlle, jolle nyt haetaan rahoitusta.

Toimita hakemus yhtenä PDF-tiedostona sähköpostin liitteenä osoitteeseen haku@itak.fi

Tallenna tiedosto nimellä: Sukunimi_Etunimi_Teoksen nimi
Lähetä sähköposti otsikolla: ITAK osatuotantohaku 2022

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä hakuprosessista tai hakemuksesi sisällöstä, voit varata alla olevasta lomakkeesta hakuprosessin tueksi konsultointiajan ITAK:n taiteelliselta johtajalta Jaakko Toivoselta. Aikataulu konsultointiajoista löytyy ITAK:n verkkosivuilta: https://itak.fi/osatuotantotuki-hakuilmoitus/

Lisätietoja:

Ulrika Vilke
toiminnanjohtaja
ulrika.vilke@itak.fi
+35840 032 9213

Jaakko Toivonen
taiteellinen johtaja
jaakko.toivonen@itak.fi
+35840 032 9212

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen tehtävänä on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa sekä edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, lisätä tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää tanssitaiteilijoiden verkostoitumista muihin toimijoihin. ITAK:n toiminta-alue on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminta pyrkii vahvistamaan alueen kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta, ammattitaiteen roolia ja saavutettavuutta osana paikalliskulttuuria.