Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen vierailuesityshaku

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
22.2.2017

Vierailuesityshaku

Itä-Suomen tanssin aluekeskus hakee taiteellisesti korkeatasoisia ja laajasti tanssitaidetta edustavia teoksia sekä esityskonsepteja Paikallisliike ja Yksin Sateessa? -festivaaleille 2017 sekä Sotkun vuoden 2018 ohjelmistoon.

Paikallisliike 14.-20.6.2017, Kuopio

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen kevätkauden päättää Paikallisliike-festivaali, joka tuo esille kattavan katsauksen itäsuomalaisten tanssitaiteilijoiden uusimpia teoksia. Kolmattatoista kertaa järjestettävä Paikallisliike täydentää Kuopio Tanssii ja Soi -viikkoa.

Haku on kohdistettu ITAK:n toiminta-alueella toimiville tanssi- ja esitystaiteilijoille, mutta jos teos on paikkasidonnainen ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden kanssa, ehdotuksia otetaan vastaan.

Yksin Sateessa? 20.-26.11.2017, Joensuu & Outokumpu

Viidettätoista kertaa järjestettävä Yksin Sateessa? -festivaali esittelee nykytanssia, improvisaatiota sekä performanssia Joensuussa & Outokummussa.   Vuonna 2017 Yksin sateessa? -festivaali haluaa mahdollistaa rohkean, ajankohtaisen poliittisia aiheita purkavan tapahtuman. Festivaali jatkaa uuden tanssitaiteen kehittymisen tutkimista, joiden teemat ja poikkitaiteelliset muodot ovat syntyneet ajan hengessä ja joiden ilmaisut ovat muokkautuneet maailmassa elämisen puristeesta, ajankohtaisten tilanteiden ja ristiaallokon siivittämänä.

Festivaalin teemoina nousee esille monikulttuurisuus, isänmaallisuus, identiteetti, poliittiset konfliktit ja ääri-ilmiöt. Ohjelmisto kokoaa yhteen suomalaista ja kansainvälistä esitystaidetta, joka ravisuttaa, puhuttelee ja kyseenalaistaa nyky- yhteiskuntamme normeja.

Festivaalin ohjelmistosuunnittelun lähtökohtana on monitaiteellisuus, kokeilevuus ja uusien nykytaiteen muotojen ja innovaatioiden edistäminen. Ohjelmisto laajentaa ja monipuolistaa käsitystä tanssi- ja esitystaiteesta. Festivaalin yleisötyön tavoitteena on tanssin katsojien esityskokemuksen syventäminen sekä tekijöiden, katsojien ja osallistujien vuorovaikutuksen lisääminen.

Vierailu Sotku teatterissa 2018
(tammikuu-toukokuu, syyskuu-joulukuu)

ITAK hakee taiteellisesti korkeatasoisia ja laajasti tanssitaidetta edustavia teoksia sekä esityskonsepteja Sotkun kausiohjelmistoon vuodelle 2018. Kausiohjelmistoon haetaan teoksia sekä lapsi- että aikuisyleisölle.

ITAK maksaa valituille ryhmille palkkion, päivärahat, matkat (julkisten liikenteen hintojen mukaan) ja tarvittaessa majoituksen. ITAK tarjoaa tilan ja tekniikan sekä teknikon käyttöön rakennus- ja esityspäiviksi. ITAK vastaa esityksen markkinoinnista ja tiedotuksesta.

Huomioithan hakiessasi Paikallisliike-festivaalille ja ITAK:n kausiohjelmistoon Sotkun tekniset puitteet. Yksin Sateessa? -festivaalilla esityspaikkoina toimii Outokummun Kiisuteatteri, Outokummun vanha kaivos, Joensuun kaupunginteatterin suuri ja pieni näyttämö, Taidekeskus Ahjo, Taidemuseo Onni sekä Joensuun keskusta-alue. Teos voidaan toteuttaa myös taiteilijan itse ehdottamassa paikassa.  Älä siis turhaan tarjoa teoksia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti teknisesti mahdottomia (esim. näyttämön koko ja käytettävissä oleva kalusto) toteuttaa.

Tuotantohaku vuodelle 2018 alkaa helmikuussa ja päättyy 5.3.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisellä lomakkeella.