Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku 2023

ILMOITTAJA: JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
3.5.2023

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahoilla tuetaan työskentelyä, uusia avauksia ja toiminnan kehittämistä tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa hakuaikana 7.5.–31.5.2023. Tutustu hakuohjeisiin ennen hakemuksen laatimista.

Taiteen apurahat

Taiteen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa.

Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteritaiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen.

Rahoitusta työskentelyyn ja kuluihin

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät ja yhteisöt. Myönnämme pääasiassa työskentelyapurahoja yksityishenkilöille ja kuluapurahoja yhteisöille.

Lähtökohtana on, että apurahalla rahoitettavan hankkeen on oltava suomalaisen toteuttama, toteuduttava pääasiassa Suomessa tai sillä on oltava vahva kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lue lisää Wihurin rahaston verkkosivuilta

Suomeksi: https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahahaku-2023
In English: https://wihurinrahasto.fi/grants/grantcall-2023/?lang=en