Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku 31.5. asti

ILMOITTAJA: JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
23.5.2017

Apurahojen hakuaika on 7.5.-31.5.2017.

Apurahoja myönnetään

tieteen eri aloille
– väitöskirjatyöhön
– väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen
– post-doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle
– tutkimusryhmille
taiteen eri aloille
yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille
Apurahat myönnetään 9.10.2017 ja julkistetaan 10.10.2017 rahaston kotisivuilla.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahansaajille kirjeitse.

Lisätiedot: http://wihurinrahasto.fi/apurahat/hakuilmoitus/