Kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaali hakee teoksia | DL 2.4. (Oulu, syyskuu)

ILMOITTAJA: KULTTUURIOSUUSKUNTA ILME, TEHDAS TEATTERI, JOKISTUDIO
15.3.2023

(In English below)

Teoshaku Kehä-festivaalille on auki 6.3.-2.4.2023

Kutsumme sinut tuomaan teoksesi Kehään. Kehä on monitaiteinen festivaali kahdelle, johon kaikkien taiteenalojen teokset ovat tervetulleita. Kehää vietetään seuraavan kerran Oulun alueella syyskuussa, 28.-30.9.2023. Kaikki teokset toteutetaan yhdelle kokijalle kerrallaan.

Haemme kolmenlaisia teoksia:

 • Yksityisiä teoksia, joissa taiteilija ja kokija ovat tilassa kahdestaan, ehdottoman luottamuksellisesti.
 • Julkisen kahdenkeskisyyden teoksia, joissa taiteilijan ja kokijan välistä kontaktia voi seurata laajempi joukko.
 • Päivän aikana rakentuvia teoksia, joissa osallistuneiden jäljistä muodostuu näyttely, konsertti tai muu kokonaisuus.

Tänä vuonna Kehän teoshaulla ei ole teemaa. Haluamme antaa festivaalin taiteilijoille vapauden tutkia taidemuotoa. Mikä sinua kutsuu juuri nyt? Minkä kahdenkeskinen taide tekee mahdolliseksi? Teokset voivat kestää muutamasta minuutista muutamaan tuntiin. Yhtä teosta voi toteuttaa myös kaksi tekijää, mutta budjettisyistä emme pysty valitsemaan montaa kahden taiteilijan teosta.

Residenssi

Tänä vuonna Tehdas Teatteri ry tarjoaa kolmelle taiteilijoista mahdollisuuden työstää kehittymisvaiheessa oleva teos valmiiksi Jokistudiossa, Turussa, 11.-24.9.2023. Residenssissä valmistuneet teokset esitetään jakson päätteeksi Turussa ja Kehä-festivaalilla.

Kehä-festivaalin rakenne

Teokset toteutetaan yhtenä päivänä avoimelle yleisölle Kulttuuritalo Valveella ja toisena päivänä eri hoitolaitoksissa, esim. palvelutalossa tai koulukodissa. Festivaali alkaa päivällä, joka varataan taiteilijoiden keskinäiselle kokemusten jakamiselle. Toivomme taiteilijoiden pystyvän osallistumaan koko festivaalille.

Festivaali vastaa ohjelman tuotannosta, markkinoinnista sekä yhteydenpidosta hoitolaitoksiin. Sinulle taiteilijana lupaamme kotimajoituksen, yhteisiä ruokailuja, matkakulut, tukea teoksen mahdollisiin materiaalikuluihin sekä 750€ teospalkkion (250 €/festivaalipäivä). Jokistudion residenssiin valitut saavat residenssikaudelta 1500€ palkkion Kehän teospalkkion lisäksi. Valitettavasti emme pysty kattamaan Suomen ulkopuolelta tulevien matkakuluja. Kehään tarjottuja teoksia voidaan kutsua myös FINFRINGE-festivaalin ohjelmistoon.

Kerro teoksestasi vapaamuotoisessa hakemuksessa ainakin:

 • Teoksen nimi ja kuvaus.
 • Miten huomioit teoksessasi kahdenkeskisyyden?
 • Teoksen kesto, tekniset tarpeet, materiaalikustannukset ja mahdolliset toiveet esitystilasta.
 • Haetko myös Jokistudion residenssiin vai pelkästään festivaalille?
 • Jos haet Jokistudion residenssiin, kerro residenssipaikan tarpeestasi ja siitä, miten yhteisresidenssi hyödyttäisi teostasi.
 • Tarvitsetko majoitusta Turussa ja/tai Oulussa?
 • Haluaisitko toteuttaa teoksesi kiertuepäivänä jossain tietyssä sosiaalialan laitoksessa? Sinun ei tarvitse osata vielä vastata tähän, mutta otamme toiveesi mahdollisuuksien mukaan huomioon.
 • Liitä hakemukseen CV ja haluamasi näyte työstäsi sähköisessä muodossa.

Haku päättyy 2.4.2023 klo 23.59. Ilmoitamme valituksi tulleille viimeistään 30.4.2023. Lähetä teosehdotuksesi osoitteeseen kehafestivaali@gmail.com

P.S. Viime vuoden taiteilijoiden ajatuksia teoksistaan ja festivaalista voit kuunnella Kehä-talk-podcastista

Kehä ja teoshaku myös Instagramissa › ja facebookissa ›

Call for one-to-one art is open  6.3.-2.4.2023

We invite you to propose your one-to-one artwork for the Kehä-festival. Kehä is a multi-artistic festival concentrated wholly on one-to-one art. Kehä is located in Oulu, Finland and is held on 28th -30th  September.

We are looking for three kinds of artworks:

 • Private encounters where the artist and “the audience of one” meet in a closed space & artistically stimulating framework.
 • Performances etc. where contact between the artist and the participator can be viewed by a larger audience.
 • One-to-one work with the audience that builds up to an exhibition, concert, etc.

We want to give the artists a freedom to explore different possibilities of the artform. What interests you right now? What is possible only in one-to-one art? The works can last from a few minutes to a couple of hours.

Recidency

This year, for the first time, we are offering, together with Tehdas Teatteri, for three artists a chance to work in Jokistudio residency in Turku in 11.-24.9. and develop an interesting final work of one-to-one art. The works made in residency are presented both in Turku and the Kehä festival.

The structure of the festival is following:

28.9. The artists participating orientate for the festival & share experiences about one-to-one art.
29.9. Artworks go for a small tour in different places in the social & health sector.
30.9. Works are open to the public all day at the Cultural house Valve.

We pay a 750€ fee for each artist (250€/day). We also pay the travel costs & some material costs. We offer accommodation & meals together. The artists selected into residency are paid an extra 1500€. There can be two artists presenting one artwork, but we don’t have the money to choose many works like this. Unfortunately we can’t offer financial support for travels from Outside Finland.

Please tell us about your artwork:

 • The name & short description.
 • How do you address one-to-one art form?
 • The duration of your work and wishes for technique & space.
 • What are the material costs for your work?
 • Are you also applying for the Jokistudio residency?
 • If you are applying also for Jokistudio residency, please tell us why you need this residency space and period?
 • Do you need accommodation either in Oulu or in Turku (if applying for the Joksitudio residency)?
 • Please attach your CV & other material (pictures, videos, sound etc.) you wish us to consider.
 • Are you applying only to Kehä festival or also for the residency period?

Please send your proposal to kehafestivaali@gmail.com

The call for artworks closes on 18.4. at 23.59. We inform the artists selected to participate by 30.4.

Kehä in Instagram › & Facebook › & on our web page, so far only in Finnish: https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/keha