KAHVIA JA LIIKKUVAA KUVAA 8. | COFFEE & MOVING IMAGES vol 8 (Helsinki, su 28.5. / Sign in by 25.5.)

ILMOITTAJA: KATI KALLIO
5.5.2023

KAHVIA JA LIIKKUVAA KUVAA nro 8.
Tanssielokuvan tapaaminen ammattilaisille ja alojen opiskelijoille

(scroll down for English)

SU 28.5.2023 klo. 14:00-16:00
Paikka: Arts Management Helsinki, Iso Roobertinkatu 36, Helsinki
Ilmoittaudu 25.5. mennessä: kati.maria.kallio(at)mail.com
Tilaisuus on osallistujille ilmainen ja sisältää kevyen tarjoilun.
Kieli: englanti

Tervetuloa kahdeksanteen tapaamiseemme. Saamme vieraaksemme Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaalille kutsutun kuraattorin ja luennoitsijan Gitta Wigron.
Gitta Wigro kertoo tapaamisessa muun muassa London Contemporary Dance Schoolin (The Place) tanssielokuvan MA koulutuksesta ja haastattelen häntä myös kuratointiin liittyvistä kysymyksistä. Tapaamista ei tällä kertaa järjestetä hybridinä.

Gitta Wigro on meritoitunut freelance-tanssielokuvien kuraattori, jonka kotipaikka on Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Hän on työskennellyt useiden kansainvälisten tanssielokuvafestivaalien, instituutioiden ja projektien kanssa ohjelmoijana, kuraattorina, tuomarina, konsulttina ja luennoitsijana.

Hän on tällä hetkellä Leedsin kansainvälisen elokuvafestivaalin Screendance Competitionin ohjelmoija ja yksi Kinesthesia Festivalin ohjaajista. Hän toimii pääluennoitsijana London Contemporary Dance Schoolin Screendance MA:ssa ja ohjaa tässä roolissa opiskelijavetoisia tanssielokuvafestivaaleja Frame Rush.

https://gittawigro.com/about/

Teetkö tanssi- tai sirkuselokuvia, -videoita tai sanatonta elokuvaa? Kaipaatko kollegiaalista keskustelua, yhteentörmäytystä ja jakamista? Onko mielessäsi jokin teema, johon kaipaat yhteisösi tukea, huomiota, vuoropuhelua tai mentorointia? Tule mukaan tapaamiseen tutustumaan ja pohtimaan yhdessä miten taiteenlajimme voisi kehittyä edelleen.

***

COFFEE & MOVING IMAGES vol 8.
Evening with dance films for professionals and students

SUN 28.5.2023 klo. 14:00-16:00
Venue: Arts Management Helsinki, Iso Roobertinkatu 36, Helsinki
Sign in by 25.5.: kati.maria.kallio(at)mail.com
The event is free for participants and includes light refreshments.
Language: English

Welcome to our eighth meeting. Our guest is curator and lecturer Gitta Wigro, who was invited to the Tanssivirtaa Tampereella contemporary dance festival.
In our meeting, Gitta Wigro talks about the London Contemporary Dance School’s (The Place) MA training in dance film, and I will be also interviewing her about questions related to curation. Unfortunately this time the meeting will not be organized as a hybrid.

Gitta Wigro is a freelance dance film programmer and curator based in London, UK, and has worked with a wide range of international screendance festivals, institutions and projects as a programmer, curator, juror, consultant and lecturer.

She is currently a programmer for the Screendance Competition at Leeds International Film Festival and one of the co-directors of Kinesthesia Festival. She is a core lecturer at the Screendance MA at London Contemporary Dance School, and in that role facilitates the student-led dance film festival Frame Rush.

https://gittawigro.com/about/

Do you make dance / circus films / videos or physical cinema? Do you long for collegial discussion, clashing and sharing? Do you have a theme in mind for which you need the support, attention, dialogue or mentoring of your community? Come along to the meeting to get to know each other and think together about how our art form could develop further.