KAHVIA JA LIIKKUVAA KUVAA Tanssielokuvan ilta ammattilaisille 28.4. Helsingissä

ILMOITTAJA: KATI KALLIO
11.4.2022

In English below

Tanssitaiteilija ja elokuvantekijä Kati Kallio kutsuu tanssielokuvan tekemisestä kiinnostuneita ammattilaisia ja taideopiskelijoita koolle 28.4.2022 klo 17-20.

Teetkö tanssielokuvia, -videoita tai sanatonta elokuvaa? Kaipaatko kollegiaalista keskustelua, yhteentörmäytystä ja jakamista? Onko mielessäsi jokin teema, johon kaipaat yhteisösi tukea, huomiota, vuoropuhelua tai mentorointia? Tule mukaan tapaamiseen tutustumaan ja pohtimaan yhdessä, miten taiteenlajimme voisi kehittyä edelleen.

Kolmituntinen tapaaminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan teemana on yhteisöllisesti valmistetun tanssielokuvan etiikka ja sopimusasiat. Kati on kutsunut ensimmäiselle tapaamiselle työparinsa Elli Isokosken (Myrskyryhmä) kertomaan hänen työstään ikäihmisiä osallistavan tanssielokuvan tekemisessä. Tapaamisessa esitellään myös Myrskyryhmän eettinen ohjeistus, joka ohjaa ryhmän työskentelyä avoimesti niin osallistujien, yleisön kuin rahoittajien suuntaan.

Tapaamisen toinen osa on vapaamuotoista keskustelua, tutustumista ja mahdollisten tulevien iltojen ideointia yhdessä lämpimän juoman äärellä.

Tilaisuus on osallistujille ilmainen.
Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittauduthan ennakkoon 26.4. 2022 mennessä osoitteeseen: kati.maria.kallio@gmail.com

KAHVIA JA LIIKKUVAA KUVAA
To 28.4.2022 klo 17-20
Paikka: Arts Management Helsinki, Iso Roobertinkatu 36, Helsinki

***
In English

COFFEE AND MOVING IMAGES
Evening with dance films for professionals

Dance artist and filmmaker Kati Kallio is calling for professionals and art students interested in making dance film / screen dance. Meeting happens on April 28, 2022 from 5 pm to 8 pm.

Do you make dance films / videos / screendance or physical cinema? Do you miss collegial discussion, encountering, and sharing? Do you have a theme in your mind that you need the support, attention, dialogue, or mentoring of your community?

Let’s meet, get to know each other and discuss together how we could help our art form develop further.

There will be two parts in the evening. First theme of the first meeting will be the ethics and contracts of a community / participatory made dance film. Kati has invited her co-worker Elli Isokoski (Myrskyryhmä) to the first meeting to talk about her work in making a dance film with the elderlies. We’ll be talking about the contracts and ethics when working in film with communities. Myrskyryhmä is publishing its ethical guidelines, which are guiding the dance group’s work openly to the public, participators and funders.

The other part of this meeting is a free-form discussion, acquaintance and collecting ideas for possible future evenings.

The event is free and includes coffee and tea.
Please register by April 26th 2022 at: kati.maria.kallio@gmail.com

COFFEE AND MOVING IMAGES
Thu 28.4.2022 cl. 17-20
Venue: Arts Management Helsinki, Iso Roobertinkatu 36, Helsinki