KAHVIA JA LIIKKUVAA KUVAA vol 2. Tanssielokuvan ilta ammattilaisille 20.5. (Ilm. viim. 18.5.)

ILMOITTAJA: KATI KALLIO
2.5.2022

Tervetuloa Kahvia ja liikkuvaa kuvaa toiseen tapaamiseen, jonka teemana on tanssielokuvan käsikirjoittaminen. Tilaisuus on osallistujille ilmainen ja sisältää kevyen tarjoilun.

Kieli: suomi/englanti

Tämänkertaisen tapaamisen teemana on tanssielokuvan käsikirjoittaminen. Tanssin sanallinen kuvaus ei taivu kovin nokkelasti perinteiseen käsikirjoitusmuotoon. Kuinka siis kirjoittaa käsikirjoitus elokuvaan, jonka ilmaisuna on tanssi? Tanssitaiteilijat ja elokuvantekijät Kati Kallio ja Vilma Tihilä jakavat omia kokemuksia tanssielokuvan käsikirjoittamisesta.

Vieraaksi saamme elokuvatuottaja Outi Rousu (Pystymetsä), joka jakaa kokemuksiaan tanssielokuvan käsikirjoitusten lukemisesta ja niiden kehittelemisestä. Outi on dokumentti- ja elokuvatuotantojen lisäksi tuottanut myös lukuisia tanssielokuvia. Hän toimi myös AVEK:n tuotantoneuvojana vuosina 2014-2019 ja oli mukana valitsemassa Loikka-tuotantohankkeen elokuvia 2016-2017.

Lue lisää Outista täältä ›

KAHVIA JA LIIKKUVAA KUVAA vol 2
Pe 20.5.2022 klo 17-20
Paikka: Arts Management Helsinki, Iso Roobertinkatu 36, Helsinki
HUOM: tapaamiseen on rajallinen osallistujamäärä!!!
Ilmoittaudu 18.5. mennessä: kati.maria.kallio@gmail.com

***

COFFEE AND MOVING IMAGES vol 2.
Evening with dance films for professionals

Welcome to the second meeting of Coffee and Moving Images. Theme for the day is script writing for a dance film. Meeting is free of charge and includes coffee service.

Language: Finnish/English

The theme of this meeting is the screenwriting for a dance film. The verbal description of dance does not bend very flexible into the traditional script format. So how to write a script for a dance film? Dance artists and filmmakers Kati Kallio and Vilma Tihilä share their experiences of writing a dance film.

As a guest we have film producer Outi Rousu (Pystymetsä) who will share her experience about reading and commenting on dance film scripts. In addition to documentaries and film productions, Outi has also produced numerous dance films. She worked as a film commissioner in AVEK in 2014-2019 and was involved in selecting Loikka production project films for 2016-2017 edition.
Read more about Outi: https://pystymetsa.fi/pystymetsan-ihmiset-people/outi-rousu-people-behind-pystymetsa/

COFFEE AND MOVING IMAGES vol 2.
on May 20th, 2022 from 5 to 8 p.m.
Place: Arts Management Helsinki, Iso Roobertinkatu 36, Helsinki
NOTE: The meeting has a limited number of participants!!!
Register on 18.5. by: kati.maria.kallio@gmail.com

///

Teetkö tanssielokuvia, -videoita tai sanatonta elokuvaa? Kaipaatko kollegiaalista keskustelua, yhteentörmäytystä ja jakamista? Onko mielessäsi jokin teema, johon kaipaat yhteisösi tukea, huomiota, vuoropuhelua tai mentorointia? Tule mukaan tapaamiseen tutustumaan ja pohtimaan yhdessä miten taiteenlajimme voisi kehittyä edelleen.

Kolmituntinen tapaaminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan teemaksi valikoituu tapaamisissa ylösnousevia aiheita. Tapaamisen toinen osa on vapaamuotoista keskustelua, tutustumista ja mahdollisten tulevien iltojen ideointia yhdessä lämpimän juoman äärellä.

***
Do you make dance films / videos / screendance or physical cinema? Do you miss collegial discussion, encountering, and sharing? Do you have a theme in your mind that you need the support, attention, dialogue, or mentoring of your community?

The three-hour meeting is divided into two parts. The theme of the first part is selected in the meetings. The second part of the meeting is a free-form discussion, getting to know each other and brainstorming possible future evenings together over a hot drink.