Kaiken keskus etsii tuottajaa

ILMOITTAJA: KAIKEN KESKUS
10.9.2021

Kaiken keskus etsii tuottajaa jatkuvaan, osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen.

Kaiken keskus on esittävän taiteen organisaatio, joka keskittyy immersiivisiin, pelillisiin, vuorovaikutteisiin ja osallistaviin esityksiin. Se on tunnettu myös esittävää taidetta ja teknologiaa yhdistävistä teoksistaan.

Ryhmän kantavia arvoja ovat moninaisuus, normikriittisyys ja ekologisuus. Nämä arvot näkyvät pyrkimyksenä etsiä yhä moninaisempia esitysmuotoja sekä moninaisuuden huomioimisessa suhteessa ryhmän organisaatioon, toimintamuotoihin ja yleisöihin.

Ryhmän taloudellisia tukijoita ovat mm. Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.

Tuottajan työnkuva

Tuottaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä taiteellisen johtajan kanssa.

Työnkuvaan kuuluu sekä yhdistyshallintoa että projektituotantoa. Lisäksi siihen kuuluu yhdistyksen taloushallintoa, kuten vuosittaiset toiminta-avustushakemukset sekä niiden raportoinnit.

Projektituotannon osalta työnkuvaan kuuluu mm. poikkeuksellisten esitystilojen hallinnointi, yhteydenpito teoskohtaisiin viiteryhmiin sekä tiedotus.

Mikäli hakija ei hallitse kaikkia työnkuvan vaatimia tehtäviä, kouluttautuminen työn sisällä on mahdollista tai työnkuvaa voidaan muokata valittavan henkilön osaamisen mukaan. Yllä mainittujen alueiden hallitseminen on kuitenkin hakijalle eduksi.

Mitä toivomme

Hakijalla on oltava taide- tai kulttuurialan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto tai vastaava työelämässä hankittu kokemus. Tuottajan työkielet ovat suomi ja englanti.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus poikkeuksellisten esitysten tai taideteosten tuotannosta. Näihin voi lukeutua esim. kokemus taiteen tuottamisesta julkisissa tiloissa tai hybridimuotoisten esitysten tuottaminen (digitaalista ja fyysistä tilaa yhdistävät esitykset tai esitystaiteeseen lukeutuvat teokset).

Arvostamme luovaa tuottajuutta, jossa tuottaja on elimellinen osa taiteellista työskentelyä.

Palkka ja työaika

Työ on jatkuva ja puolipäiväinen (50 %). Palkka on 1500 €/kk. Tavoitteena on vakiinnuttaa työ kokopäiväiseksi riippuen ryhmän saamasta rahoituksesta.

Ryhmä työskentelee etänä sekä projekteista riippuen paikka- ja tilannesidonnaisesti. Toimistopaikan hankkiminen tuottajalle yhteisöllisesti jaetuista tiloista on mahdollista. Ryhmä ei ekologisista syistä tavoittele omaa tilaa.

Haku on auki 30. 9. 2021 saakka. Työ voi alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja sekä hakemukset:

Taiteellinen johtaja Samee Haapa

centerforeverything (at) gmail.com.

www.kaikenkesk.us