KEHO-työpaja 14. – 16.9.2017

ILMOITTAJA: JOJO OULUN TANSSIN KESKUS
8.8.2017

TYÖPAJA

KEHO – ainoa kotini maailmassa

Järjestetään Oulussa 14. – 16.9.2017, osana OuDance-tanssifestivaalia

Paikkana: NMKY – juhlasali Raatintie 7, 90100 Oulu

To klo 11- 18

Pe klo 10-18

La klo 9-12

Työpajassa tutustutaan koreografi, tanssinopettaja Hanna Brotheruksen työtapoihin ja menetelmiin yhteisötanssin tekemisen näkökulmasta. Työskentelyn keskiössä on pyrkimys turvalliseen ja innostavaan ilmapiiriin, jossa jokainen työryhmän ja esiintyjäjoukon jäsen voi tulla nähdyksi omana itsenään sekä nykyhetkensä että menneisyytensä kanssa. Intensiivisessä  työpajassa pohditaan taiteellispedagogisen prosessin vaiheita ohjaajan ja koreografin kannalta, jaetaan kokemuksia ja pohditaan tanssin merkitystä yhteiskunnassa. Kolmipäiväisen työpajan jälkeen Hanna Brotherus antaa osallistujille tehtävän, jonka myötä he jalkautuvat joko jo meneillään olevaan tai uuteen työprosessiin.

Työpajan purku- ja jatkosuunnittelupäivä pidetään Rovaniemellä 2.10.2017, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Työpajaan valitaan 20 taiteilijaa, jotka ovat kirjoittaneet motivaatiokirjeen. Kokonaispituus kirjeelle on yksi A4. Valinnoissa painotetaan innostuneisuutta ja halua oppia uutta sekä päivittää ammattitaitoaan yhteisötaiteilijana. Tarve aitoon jakamiseen ja vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa katsotaan eduksi. Ensisijaisesti työpajaan valitaan tanssin parissa jo työskenteleviä taiteilijoita. Motivaatiokirjeet pyydetään lähettämään suoraan Hanna Brotherukselle <hanna.brotherus@gmail.com>, cc Helka Ketonen <helka.ketonen@msl.fi>.

 

Työpaja on osallistujille ilmainen. Jokainen hoitaa ja maksaa itse matkat, yöpymiset ja ruokailun.