Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa -koulutus

ILMOITTAJA: KESKI-POHJANMAAN KANSANOPISTO
9.11.2016

Kehollisuus, liike ja tanssi terapeuttisessa vuorovaikutuksessa –koulutus Keski-Pohjanmaan kansanopistossa.

Koulutuksen hakuaika päättyy 15.12.

Lisätietoja: http://www.kpedu.fi/koulutukset/kansanopisto/l4771-kehollisuus-liike-ja-tanssi-terapeuttisessa-vuorovaikutuksessa-5-op

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus keskittyy tanssi- ja liiketerapian soveltamismahdollisuuksiin ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä työhyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun edistämisessä.

Koulutus on suunnattu työssään tavalla tai toisella kehollisuuden parissa toimiville sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa sekä välineitä työnsä kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Tanssi- ja liiketerapia on monialainen terapiamuoto, jossa tanssitaiteen näkökulmaan yhdistyy muun muassa somatiikan, liikeanalyysin, psykologian ja psykodynaamisen ajattelun suuntauksia.

Sisältö

Koulutus sisältää tanssi- ja liiketerapian, somatiikan ja liikeilmaisun soveltavia opintoja paneutuen käytännönläheisesti koulutuksen teemaan liittyviin keskeisiin teemoihin. Koulutukseen sisältyy myös tutustuminen psykofyysiseen hengitysterapiaan ja tietoiseen läsnäoloon.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille kokemuksellista kehittymistä yksilöllisesti ja kunkin oman ammatinkuvan mukaan, keinoja ja voimavaroja työhyvinvoinnista huolehtimiseen, kehotietoisuuden ja itsetiedostuksen kehittymistä, lisääntynyttä luovuutta, vuorovaikutustaitoja sekä käytännön ideoita ja konkreettisia keinoja kehollisuuden huomioimiseen omassa työssä.

Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Laajuus: 5 op
Kesto: 13.1.2017 – 20.5.2017
Paikka: Kälviä
Oppilaitos: Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Hinta: 550 €. Hinta sisältää opetuksen ja lounaan lauantaisin.