Kesäkuussa 2021 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
24.5.2021

Taike: Liikkuvuusapurahat. (Hakuaika: 01.04. – 25.08.)
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11172

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Korona-avustus taide- ja kulttuurifestivaaleille ja kesäteattereille (Hakuaika: 24.5.-22.6.)
https://minedu.fi/-/avustus-koronapandemian-vuoksi-peruuntuville-tai-ennakoitua-pienempina-toteutuville-kulttuuritapahtumille-1

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Avustukset muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen (Hakuaika: 19.5.-9.6.)
https://minedu.fi/-/erityisavustus-muille-kuin-taiteen-perusopetuksen-opetustuntikohtaisen-valtionosuuden-piiriin-kuuluville-koulutuksen-jarjestajille-koronapandemiasta-a

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Opstart: Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin, projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. (Hakuaika: 11.1.-11.6.)
https://nordiskkulturfond.org/fi/opstart-info/

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö: Avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
https://jaes.fi/

Helsingin kaupunki: Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain.
http://www.hel.fi/kulttuurinavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.
https://minedu.fi/avustukset


Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/