Kirjoituskutsu: Kulttuuriala koronaepidemian aikaan

ILMOITTAJA: TAMPEREEN YLIOPISTON TYÖELÄMÄN TUTKIMUSKESKUS
28.4.2020

Korona-viruksen poikkeustilan seurauksena suuri osa taide- ja kulttuurialan toiminnasta ja työstä on lamaantunut, mikä on heijastunut toimeentuloon ja epävarmuuteen tulevaisuudesta.

Olemme Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa käynnistäneet kirjoituskutsun alalla toimiville, jonka tarkoituksena on  tarjota väylä kulttuuri- ja taidealalla työskenteleville kertoa oma korona-tarinansa sekä kartuttaa tutkimustietoa.

Tiedonkeruu ja aineiston käyttäminen noudattavat tutkimuseettisiä sääntöjä ja ohjeita, jotka löytyvät Tampereen yliopiston Tietoarkiston sivuilta.

Koronaepidemia ja siihen varautuminen mullistivat työelämän ja toimeentulon monilla kulttuuri- ja taidealoilla ja niiden organisaatioissa työskentelevillä. Alalla työskennellään hyvin monenlaisissa, esimerkiksi taiteellisissa, teknisissä, käsityöläis-, johdon, hallinnon, viestinnän ja näitä yhdistelevissä tehtävissä. Monilta ovat työt hävinneet, kohdalle on tullut lomautus, ja suunniteltuja töitä on rauennut. Ne, joilla työt ovat jatkuneet, ovat voineet kokea työssään huolta omasta ja työtovereidensa terveydestä. Kokemus on voinut muuttaa näkökulmaa alaan ja sen mahdollisuuksiin tai saanut arvioimaan uudelleen työn epävarmuutta tai sen tuomaa turvaa. Johtajatkin ovat olleet uudenlaisen tilanteen edessä, kun valmista karttaa ei ole ollut olemassa.

Miten sinä olet tämän muljautuksen kokenut? Tutkimusryhmämme Kulttuuriala poikkeustilanteessa kerää kirjoituksia näistä kokemuksista ja työelämän muutoksista tutkimustarkoituksiin, ja toivomme vastauksia mahdollisimman monipuolisesti eri tehtävistä ja asemista. Sivustolle on koottu mahdollisia teemoja kirjoitukseesi, mutta valinta siitä, mitä haluat tuoda esiin, on sinun. Jos listasta puuttuu jokin olennainen kysymys, kerro omin sanoin tästä sinulle tärkeästä asiasta. Kerro myös ainakin hieman siitä, minkätyyppisissä tehtävissä toimit.

Ennen vastaamistasi tutustu Pennan käyttöohjeisiin.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit peruuttaa osallistumisesi keruun voimassaoloaikana käyttämällä kirjoituksen lähettämisen yhteydessä saamaasi yksilöllistä linkkiä.

Lähetä kirjoituksesi lomakkeella viimeistään 30.6.2020 mennessä.

Lomake ja lisätiedot: https://services.fsd.uta.fi/penna/koronakulttuuriala/33

Lisätiedot:

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus
Minna Leinonen,  Arja Haapakorpi, Katri Otonkorpi-Lehtoranta
etunimi.sukunimi@temi.fi

Penna on Tietoarkiston ylläpitämä kirjoitusaineistojen keräämiseen tarkoitettu verkkoalusta.