Muistutus: Kirjoituspyyntö vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille: kerro tarinasi!

ILMOITTAJA: OUTI SALONLAHTI
19.6.2018

Kirjoituspyyntö luettuna videolla YouTubessa. Videolla on ymmärtämistä helpottavia kuvia ja tekstitys.

Kerään tällä kirjoituspyynnöllä aineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikkaa. Kerään tutkimuksessani tietoa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden asemasta taide- ja kulttuurikentällä. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa taiteilijan uraan liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista vammaisen ihmisen näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa kehitysehdotuksia taidekentälle ja parantaa vammaisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta.

Kerään tietoa Suomessa asuvista taiteilijoista. Kerään taiteilijoiden tarinoita kaikilta taiteen aloilta, esimerkiksi kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden, teatterin, sirkuksen, tanssin, performanssitaiteen, sarjakuvan ja elokuvan aloilta. Voit lähettää tarinasi myös siinä tapauksessa, jos olet taidealan opiskelija ja tavoitteenasi on työskennellä taiteilijana. Lisäksi voit lähettää tarinasi vaikka olisit jo lopettanut taiteilijana työskentelyn. Tärkeää on, että työskentelet, olet työskennellyt tai aiot työskennellä pääasiallisesti taiteilijana.

Pyydän kirjoittamaan vapaamuotoisen tarinan siitä, kuinka sinusta tuli taiteilija ja millaista taiteilijana työskenteleminen on ollut. Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli et halua tai voi kirjoittaa, voit lähettää minulle myös äänitteen tai videon, jolla kerrot tarinasi. Voin myös mahdollisesti tulla äänittämään tarinasi tai kirjoittamaan sen ylös. Ota minuun yhteyttä mikäli haluaisit kertoa tarinasi muulla tavoin kuin kirjoittamalla.

Voit kertoa tarinassasi esimerkiksi seuraavia asioita:

·        Millä tavoin olit taiteen kanssa tekemisissä lapsena? Millaisia taideharrastuksia sinulla on ollut lapsena tai nuorena?
·        Onko sinulla taidealan koulutus? Millaista oli pyrkiä koulutukseen, entä opiskella?
·        Miten yhteiskunnalliset instituutiot, kuten peruskoulu ja korkeakoulut, ovat auttaneet sinua tai vaikeuttaneet toimintaasi?
·        Millaista taiteilijana toimiminen on ollut elämäsi tai urasi eri vaiheissa?
·        Millaisia taiteeseen liittyviä unelmia tai tavoitteita sinulla on tai on ollut?
·        Millaisia haasteita olet kohdannut?
·        Millaisia mahdollisuuksia olet saanut?
·        Millaisesta yhteiskunnan antamasta tuesta on ollut sinulle hyötyä matkalla taiteilijaksi ja/tai taiteilijana työskennellessä?
·        Millaista muuta tukea olet saanut, esimerkiksi ystäviltäsi, perheeltäsi tai muilta taiteilijoilta?
·        Kuinka saat elantosi?
·        Ovatko muut tulot kuin taiteellisesta työstä saadut tulot, esimerkiksi muusta työstä tai sosiaaliturvasta saadut tulot, mahdollistaneet sinulle taiteen tekemistä?
·        Oletko hakenut tai saanut apurahoja? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita apurahoihin mielestäsi liittyy?
·        Miten muu taidemaailma tai yhteiskunta on suhtautunut sinuun taiteilijana ja/tai taidealan työntekijänä?
·        Millainen on asemasi suomalaisella taidekentällä?
·        Onko sukupuolellasi mielestäsi ollut merkitystä?
·        Minkälaista taidetta teet? Vaikuttaako vammaisuus taiteesi sisältöön tai taiteilijuuteesi?
·        Millainen suhde sinulla on vammaisliikkeeseen? Vammaisliikkeellä tarkoitetaan toimintaa, joka puolustaa vammaisten ihmisten oikeuksia.
·        Millaisena näet tulevaisuutesi taiteilijana?
·        Jos olet jo lopettanut taiteen tekemisen, miksi ja miten se tapahtui?
·        Voit kertoa tarinassasi myös mitä tahansa muuta aiheeseen liittyvää.

Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi.

Kirjoituksesi arkistoidaan myöhempää tutkimusta varten Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jos annat siihen luvan.
Lisätietoja Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta www.fsd.uta.fi.

Lähetä tarinasi 1.7.2018 mennessä verkkolomakkeella:

Elämäntarinan lähetyslomake suomeksi

Elämäntarinan lähetyslomake ruotsiksi

Elämäntarinan lähetyslomake englanniksi

Pyydän sinua täyttämään myös erillisen taustatietolomakkeen:

Taustatietolomake suomeksi

Taustatietolomake ruotsiksi

Taustatietolomake englanniksi

Lisäksi haastattelen taiteilijoita syksyllä 2018. Jos sinua kiinnostaa osallistua haastatteluun, voit jättää yhteystietosi samalla kun lähetät tarinasi. Jos haluat osallistua vain haastatteluun, olethan minuun yhteydessä.

Tarkoituksenani on saada tutkielma valmiiksi keväällä 2019. Se tulee olemaan julkisesti saatavilla verkossa suomeksi.

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta.

Tätä kirjoituspyyntöä saa mielellään lähettää ja jakaa eteenpäin.

Ystävällisin terveisin

Outi Salonlahti
outi.m.salonlahti(a)student.jyu.fi
+358 40 584 2734

International Master’s Degree Programme in Cultural Policy
Jyväskylän yliopisto