Kohti terveempää työskentely- ja vuorovaikutuskulttuuria taidealoilla

ILMOITTAJA: SUOMEN TANSSI- JA SIRKUSTAITEILIJAT STST
18.9.2020

Tulevan talven aikana järjestetään kolmen kerran luentosarja ”Kohti terveempää työskentely- ja vuorovaikutuskulttuuria taidealoilla”, jossa käsitellään vuorovaikutusta taideprosesseissa.

Esittävillä taidealoilla kysymys eettistä arviointia kestävästä taiteellisesta työskentelykulttuurista on tullut ajankohtaiseksi pintaan nousseen työpahoinvoinnin myötä. Tämä luentosarja pyrkii osaltaan ehdottamaan uudenlaisia tapoja kohti terveempiä ja ryhmien työhyvinvointia lisääviä toimintamalleja.

Luentosarjan keskeisiä teemoja ovat luovaa työskentelyä tukeva vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen työhyvinvoinnin tukijana sekä osallistava johtaminen. Punaisena lankana kaikissa luennoissa on keho-orientoituneisuus; sen huomioiminen, että ”eläin meissä” eli autonomisen hermoston vaistonvarainen toiminta on läsnä kaikissa kohtaamisissamme.

Saat ymmärrystä hermostollisista puolustautumisen ja suojautumisen tiloista sekä siitä, kuinka voit omalla toiminnallasi mahdollistaa psykologisesti turvallisen työskentelykulttuurin syntymistä eli kuinka tuet luovaa työ- ja tunneilmapiiriä.

Luentosarjan järjestää Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST. Luentosarja on osa ”Epäterveen työskentelykulttuurin ennaltaehkäisy ja käsittely” -hanketta, joka on saanut tukea Taikelta.

Luennoitsijana toimii tutkijatohtori Kirsi Törmi, joka on toiminut tanssitaiteen parissa laaja-alaisesti tanssija-koreografina, tuottajana, tutkijana sekä taiteellisena johtajana. Törmin erityisosaamisalueita ovat taiteen osallistavat ja vuorovaikutteiset prosessit. Kirsi toimii myös hahmoterapeuttina ja työnohjaajana Väestöliitossa sekä TRE-ohjaajana ja -kouluttajana.

Paikka ja aika

Kolme etäluentoa zoomissa lokakuu 2020 – tammikuu 2021. Yhden luennon kesto on 2,5 h sisältäen myös ajatusten ja kokemusten vaihtoa pienryhmissä.
Ma 19.10.2020 klo 12.30–15.00
Ma 7.12.2020 klo 12.30–15.00
Ma 18.1.2021 klo 12.30–15.00

Kenelle

Tanssi- ja sirkustaiteilijat, esittävän taiteen ammattilaiset, esittävien taidealojen pedagogit, taidealoilla johtavissa ja esimiestehtävissä työskentelevät.

Hinta

Temen jäsenille ilmainen. Muut osallistujat 15 €/luento.

Ilmoittautumiset

Pe 2.10.2020 mennessä. Luentosarja on tarkoitettu ensisijaisesti kokonaisuudeksi, mutta myös yksittäisille luennoille osallistuminen on mahdollista.
Ilmoittaudu tästä linkistä:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=36ZpABLI3U2GzkKsbGEydQ2ckD_Bw0RGtgVgqbdOG0VUNlYzQkpVNzRMMUNCSVBRUFhRU1NHOTA0TC4u

1.Luento ma 19.10.2020
Luovaa työskentelyä tukevan vuorovaikutuksen osatekijät.

Tämä avausluento käsittelee luovuutta tukevan, turvallisen ja inhimillisesti kestävän vuorovaikutuksen parametreja. Luennossa esitellään myös malli puheeksi ottamisen askelista, kuinka hankalia vuorovaikutustilanteita voidaan purkaa ja kuinka niistä on mahdollista päästä eteenpäin.

2.Luento ma 7.12.2020
Eettisen osaamisen puute taidealojen työhyvinvoinnin esteenä.

Toinen luento avaa eettistä osaamista: mitä etiikka ja eettisyys on, miksi eettisen osaamisen kysymykset ovat taidealoilla uinuneet. Luennolla jatketaan vuorovaikutuksen parissa; millaista on eettistä tarkastelua kestävä vuorovaikutus? Voiko kehotietoisuus ja traumasensitiivinen ymmärrys toimia taidealojen (ammatti)etiikan suunnannäyttäjänä?

3.Luento ma 18.1.2021
Johtaminen käytännön toimintana.

Kolmas luento käsittelee johtamista tavoitesuuntautuneena, vuorovaikutteisena toimintana, jonka avulla yhdessä toimimista on mahdollista kehittää. Taidealoilla johtaminen on jäänyt varsin tunnistamattomaksi osaamisalaksi. Luennolla esitellään muun muassa osallistavan johtamisen (Participative Leadership) perusperiaatteita. Luento avaa myös eri johtamistyylien yhteyttä työstressiin ja kuormitustekijöihin.

Lämpimästi tervetuloa!