Kön och begär på scenen – ett seminarium om konstnärlig praktik

ILMOITTAJA: KULTUR FÖR ALLA
13.10.2016

Måndagen den 12.12.2016 på Wasa Teater, studioscenen (Kyrkoesplanaden 16, 65100 VASA)

Vilka kroppar är vi vana att se på scenen? Vilka historier berättas?

Hur kan vi öka vår medvetenhet och bryta normerna kring kön och sexualitet i det praktiska teaterarbetet?

”Nätverket för tillgänglighet på teatern” arrangerar seminariet inom ramen för projektet Notera! Normkritisk teaterpraktik. Seminariets fokus ligger på hur normkritiskt tänkande kring sexuell identitet och könsidentitet kan inkluderas i det praktiska och konstnärliga teaterarbetet.

Seminariet riktar sig i första hand till teaterarbetare och teaterstuderande.

Programmet är på svenska, men deltagarna är välkomna att använda även finska, engelska och teckenspråk.

Program

10.30-11            Kaffe och registrering
11-11.15            Introduktion till dagen
11.15-12.15      Situation Österbotten. Ett samtal om personliga erfarenheter, HBTQ-frågor och scenkonsten

Jeanette Östman, journalist och aktiv inom Jeppis Pride
Simon Häger, skådespelare, hemma från Nykarleby
Kenneth Sirén, dramainstruktör, studerande vid Teaterhögskolan
Moderator: Rita Paqvalén, verksamhetsledare för Kultur för alla

12.15-13            Lunch: Soppa serveras på teatern, à 7,50€.

13-13.45            Inspirationsföreläsning och diskussion

Johanna Salander, konstnärlig ledare, regissör och skådespelare vid Ögonblicksteatern i Umeå

13.45-14            Kaffepaus

14-15.30            Praktisk workshop: Medvetenhet och praktik i det konstnärliga arbetet
Malou Zilliacus, skådespelare
Kenneth Sirén, dramainstruktör

15.30-16        Avslutande diskussion

Obs! Förändringar i programmet kan ännu ske.

Anmälan
Det kostar ingenting att delta i seminariet men du bör anmäla dig senast 14.11.2016 på adressen www.duvteatern.fi/seminarium2016.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig per e-post: duvteatern@gmail.com.

Tillgänglighet
Wasa Teaters studioscen är ett tillgängligt utrymme och teatern har en tillgänglig toalett. Under fortbildningsdagen finns en induktionsslinga i lokalen. Vid behov erbjuds tolkning till finlandssvenskt eller finskt teckenspråk.

Seminariet förverkligas i samarbete med Wasa Teater, CEFISTO och Sveriges Ambassad.

Välkommen!