Koneen Säätiön apurahahaku 30.9. asti

ILMOITTAJA: KONEEN SÄÄTIÖ
6.9.2016

Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Apurahahaun yhteydessä järjestetään myös lähinaapurit -teemahaku.

www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Painotamme uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä ja marginaalejakin hankkeita. Monialaisuus ja alojen välisten rajojen ylittäminen ovat meille tärkeitä.

Apurahahakua on uudistettu, jotta Koneen Säätiö voisi edistää paremmin monialaisuutta ja jatkuvuutta. Muun muassa monivuotiset hankkeet hakevat nyt rahoitusta koko hankkeen ajalle, ei vain vuodeksi kerrallaan, ja hankkeiden valmisteluun ja pilotointiin on haettavissa ponnistusrahaa.

Apurahaa voi hakea:

tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
muuhun kulttuurityöhön.