Vastaa koronakyselyyn 13.1. mennessä (koskee kaikkia esittävän taiteen kentällä toimivia) – OKM tarvitsee tietoa

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
4.1.2021

Välitämme OKM:n pyynnöstä koronakyselyjä tanssin kentälle ja keräämme tietoa tulonmenetyksistä loppuvuodelta ja arviota tästä alkuvuodesta.

HUOM! Erilaisille toimijoille on luotu eri kyselyt:

-> Taiken toiminta-avustusta saavat ryhmät, vastaus 13.1. klo 16 mennessä: Linkki Teatterikeskuksen ja Suomen Teatterit ry:n kyselyyn ›

-> Muut vapaan kentän työryhmät, vastaus 13.1. klo 16 mennessä: Linkki Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten kyselyyn ›

-> VOS-ryhmät, vastaus 13.1. mennessä: Linkki Stefin ja Teatterikeskuksen kyselyyn ›

-> Jos olet freelancer, vastaa Temen/STST:n kyselyyn 10.1. mennessä: Linkki Temen / STST:n kyselyyn freelancereille >

Kartoitamme tällä kyselyllä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä esittävän taiteen toimijoiden arviota taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat marras-joulukuussa 2020 ja tammi-maaliskuussa 2021 koronaepidemiaan liittyvien yleisötilaisuuksien viranomaisrajoitusten vuoksi. Pyydämme että arvioitte mahdollisia tulonmenetyksiänne kuukausittain lipputulojen, esitysmyynnin ja muiden tulojen osalta. Suhteuttakaa menetykset siihen, että pystyisitte esittämään keväälle 2021 suunnitellun ohjelmiston normaalikapasiteetilla ilman turvavälirajoituksia. Tarkemmat ohjeet kyselylomakkeen alussa.

Freelancerien kyselyssä kysytään tuloja ajalta 13.3.2020-31.12.2020 sekä arviota 1.1.-31.3.2021.

Vastaa kyselyyn ke 13.1.2021 klo 16 mennessä! Kyselyn tuloksista ei anneta toimijakohtaisia tietoja tiedoksi ministeriölle eikä medialle vaan niitä käsitellään laajempina koko kentän tilannetta kuvaavina kokonaistietoina.

Keräämme näitä tietoja yhdessä Temen / STST:n,Teatterikeskuksen, Suomen teatterit ry:n ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa, jotta saamme kerättyä laajasti tietoa esittävien taiteiden alalta sekä freelancerien että ryhmien näkökulmasta. Tietojen antama kokonaiskuva tilanteesta välitetään opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.1.2021.

Kiitos kun vastaat!