Kulttuurin ja luovien alojen rakennetuen haku käynnissä! Haun dl 31.8.

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
13.6.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen haun. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Hakuaika päättyy 31.8.2022.

Avustusta voivat hakea taide- ja kulttuurialalla toimivat yritykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt sekä kunnat ja kuntayhtymät.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman yleistavoitteita. Tavoitteena on vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen eli matkailun, luovan talouden ja tapahtuma-alan innovatiivista ja tutkimustietoa hyödyntävää uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:n BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä.

Rakennetuella autetaan kulttuuri ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita sopeutumaan koronapandemian vaikutuksiin ja vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sekä uudistamaan ja kansainvälistämään kulttuuri ja luovien alojen palveluita sekä tuotanto-, jakelu- ja yhteistyörakenteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissään rakennetukiavustuksiin enintään 13,72 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään vaikuttavuudeltaan merkittäville hankkeille.

Lisätietoa ›
Hakuinfot ›