Kulttuurin matkailullisen tuotteistuksen haku on avattu

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
11.1.2017

Avustuksella luodaan toimintaedellytyksiä kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien kehittymiselle Suomessa.

Avustus on tarkoitettu taide ja kulttuuritoimijoiden hankkeisiin, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen.

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille.

Avustus on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille tai muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille kuten kunnat, kuntayhteisöt, yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmälle, jossa yksi luonnollinen henkilö on virallisena hakijana.

Haku sulkeutuu 15.2. klo 16:15. Määräaikaan mennessä kaikkien hakemusten tulee olla saapuneita. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Linkki hakulomakkeisiin ja lisätietoihin: http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/kulttuurivienti_ja_kulttuurin_matkailullinen_tuotteistaminen?lang=fi

Ruotsiksi: http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/kulttuurivienti_ja_kulttuurin_matkailullinen_tuotteistaminen?lang=sv.