Kulttuurin uuden korona-tukipaketin yhteisöavustukset nyt haettavissa – dl 23.6.

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
31.5.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taiteen ja kulttuurin alan ammatillisille yhteisöille. Avustusten hakuaika päättyy 23.6.2021. Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Nyt avattavalla haulla opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu tukemaan taiteen ja kulttuurin alan ammatillisten yhteisöjen toimintaa, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi 1.1.–31.5.2021. Avustuksia yhteisöille voidaan jakaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, jos eduskunta hyväksyy käsiteltävänä olevan lisätalousarvioesityksen.

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisina yleisavustuksina toimintaan sellaisille koronapandemiasta kärsiville taide- ja kulttuurialojen oikeuskelpoisille yhteisöille, joilla on palkattua henkilöstöä ja joiden toiminta on pääsääntöisesti ammatillista kulttuuritoimintaa. Yhteisöavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt tai avoimet yhtiöt, joiden toiminta on pääsääntöisesti kulttuuritoimintaa. Toiminimillä tai yksinyrittäjinä toimiville alan ammattilaisille avataan oma haku Taiteen edistämiskeskuksessa.

HAKUILMOITUS: koronatuki kulttuurialan yhteisöille ›

•    Usein kysyttyä kulttuurin, liikunnan ja tapahtuma-alan tukipaketista
•    OKM-tiedote 21.4.2021 Hallitus linjasi tukipaketista kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan ja tapahtuma-alalle
•    TEM-tiedote 27.5.2021: Tapahtumatakuun haku alkaa 1.6. – tavoitteena pienentää järjestäjien taloudellista riskiä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan korona-tukipaketti on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa, ja se sisältyy eduskunnalle annettuun vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Lisätietoja:
Hakijoiden tiedusteluihin vastataan 31.5. –23.6. numerossa 0295 330 333 arkisin klo 9.30–11.30 ja 14–16.