Kulttuuritapahtumille haettavissa 9,6 miljoonaa euroa korona-avustuksina – DL 11.8.

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
6.8.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa yhteensä enintään 9,6 miljoonaa euroa korona-avustuksina kulttuuritapahtumille. Avustuksilla on tarkoitus tukea koronapandemian vuoksi taloudellisesti kärsineitä kulttuuritapahtumia, jotka ajoittuvat 1.6.–31.8.2020 väliselle ajalle. Haku alkaa 2.7.2020.

Poikkeusaikana useat taide- ja kulttuuritapahtumat toteutuvat ennakoitua pienempänä tai ovat peruuntuneet kokonaan. Myönnetyillä avustuksilla turvataan taide- ja kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaedellytykset poikkeuksellisessa toimintaympäristössä.

Avustusta voivat hakea rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt, jotka järjestävät Suomessa taide- ja kulttuurifestivaaleja sekä muita taide- ja kulttuuritapahtumia vakiintuneesti. Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille ja säätiöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta.

Hakuaika päättyy 11.8.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tekemään päätökset syyskuun loppuun mennessä.

Määrärahoista päätettiin lisätalousarviossa

Hallitus esitti neljännessä lisätalousarviossaan lisämäärärahaa, joilla helpotetaan koronasta kärsiviä kulttuurin ja liikunnan toimialoja. Eduskunta hyväksyi neljännen lisätalousarvion 26. kesäkuuta, jossa kulttuuritapahtumien järjestäjäorganisaatioita tuetaan 9,6 miljoonan euron avustuksella.

Lisätietoja erityisavustuksesta koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille ›

Lisätietoa:
Asiantuntija Tiina-Kaisa Haanpää p. 0295 330 075
Johtaja Minna Karvonen p. 0295 330 142 (21.7.-31.7.)