KULTTUURITYÖ JA HYVINVOINTI -työpaja 2.11. Tampereella

ILMOITTAJA: TAMPEREEN YLIOPISTON TYÖELÄMÄN TUTKIMUSKESKUS
19.10.2021

Tervetuloa KULTTUURITYÖ JA HYVINVOINTI -työpajaan!

Kutsumme sinut, tapahtuma- tai kulttuurialalla työskentelevä, yhteiseen työpajaan jakamaan ajatuksia ja kehittämään koronasta selviytymisen sekä alan uudelleenrakennuksen toimintamalleja yhdessä alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Työskentely järjestetään terveysturvallisesti.

Kyseessä on kolmiosainen työpaja, jonka ensimmäinen tapaaminen järjestetään 2.11.2021 Tampere-talossa kello 11 – 15. Ensimmäiseen tapaamiseen sisältyy ilmainen lounas. Kaksi seuraavaa työpajan tapaamista tapahtuu virtuaalisesti 9.11.2021 kello 12 – 15, sekä 16.11.2021 kello 12 – 15. Osallistujien toivotaan osallistuvan kaikkiin kolmeen työpajan tapaamiseen sekä verkkotyöskentelyyn. 

Työpaja on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista (paikkamäärä rajattu). Ilmoittautuminen työpajaan täällä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista, eli  26.10.2021.

KULTTUURITYÖ JA HYVINVOINTI -työpajan tarkoituksena on reflektoida kulunutta pandemia-aikaa, vaihtaa kokemuksia ja ennen kaikkea katsoa tulevaisuuteen ja kehittää ratkaisuja ongelmiin. Miten poikkeuksellinen aika on vaikuttanut alalla työskentelevien hyvinvointiin? Miten toimintaympäristö on muuttunut? Mikä edistää pärjäämistä ja jaksamista myös tulevaisuudessa?

Työpaja on osa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa -tutkimus- ja kehittämishanketta (ESR). Hankkeessa kehitetään kulttuurialan tapahtumatalouden resilienssiä eli kestävyyttä ja palautumista pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta yhdessä alan toimijoiden kanssa. Työpajat ovat hankkeen keskeinen toimintamuoto. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja käytännöt kootaan vapaasti saataville verkkoon oppaan muodossa.

Hankkeen nettisivu

https://projects.tuni.fi/resilienssi-tapahtumataloudessa/ (suomeksi)

https://projects.tuni.fi/resilience-in-culturaleconomy/ (in English)

Työpajan facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1058020718303301

KULTTUURITYÖ JA HYVINVOINTI -työpajan suunnitteluun ja järjestämiseen ovat osallistuneet hankkeen pääjärjestäjän lisäksi asiantuntijoitta seuraavilta tahoilta:
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), LiveFIN ry, Pirkanmaan festivaalit (PirFest ry) sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö (TAKU ry).
Työpajan tulee vetämään asiantuntija Freet2030-hankkeesta, lehtori Sikke Leinikki (Humak).

LISÄTIETOJA: 

Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
Projektin johtaja: Arja Haapakorpi, arja.haapakorpi@tuni.fi, p. 050 3182333
Tutkimusassistentti: Emmi Siirtola, emmi.siirtola@tuni.fi, p. 050 5359278