Kutsu kyselytutkimukseen Artistic Doctorates in Europe

ILMOITTAJA: ZODIAK - UUDEN TANSSIN KESKUS
28.2.2017

Etsimme tanssin ja esitystaiteen tohtorikoulutettavia tai jo tohtoriksi väitelleitä, väitöskirjojen ohjaajia sekä tanssin tuottajia, rahoittajia ja asiantuntijoita.

Artistic Doctorates in Europe: Third Cycle Provision in Dance and Performance (ADiE)

Kiasma ja Zodiak ovat yhdessä Taideyliopiston kanssa osallisina EU-hankkeessa, jonka tavoitteena on syventää tanssin akateemisen maailman ja taidekentän välisiä suhteita.

Artistic Doctorates in Europe: Third Cycle Provision in Dance and Performance (ADiE) -niminen projekti pyrkii kehittämään tanssin ja esitystaiteen alueiden väitöskirjatutkimusta sekä jalkauttamaan tohtori-taiteilijoiden työn taiteen kentälle. EU:n rahoittama hanke syventyy taidelähtöisiin tutkimusprosesseihin (Practice as Research) liikkeen ja kehollisuuden näkökulmasta. Projekti analysoi taiteellisen väitöskirjatutkimuksen ohjauksen haasteita, kartoittaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja pohtii, miten tutkimustietoa voidaan hyödyntää uudenlaisissa taiteellisissa avauksissa.

Zodiak ja Kiasma-teatteri toimivat asiantuntijoina etsimässä tartuntapintoja akateemisen maailman ja taiteen ammattilaisten välille, ja tekevät tiivistä yhteistyötä Taideyliopiston Esittävän taiteen tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Projektia koordinoi Middlesex Yliopisto (Lontoo), ja muut yhteistyökumppanit ovat Chichesterin yliopisto, Tukholman taideyliopisto sekä tanssi- ja esitystaiteen keskuksista WELD (Tukholma) ja Dance4 (Nottingham).

Hanke alkaa kyselytutkimuksella, jonka tavoitteena on kerätä tietoa taiteellisen väitöskirjatutkimuksen nykytilanteesta. Etsimme erityisesti väitöskirjan tekijöitä tai noin viiden viime vuoden aikana väitelleitä, taiteellisen väitöstutkimuksen ohjaajia sekä taiteen tuottajia, rahoittajia ja asiantuntijoita.

Kokemuksesi on meille tärkeä.

Kyselyn avulla kerätty tieto määrittelee hankkeen suuntaviivat, ja mahdollistaa näin taiteelliseen työhön perustuvan väitöskirjatutkimuksen kriittisen tarkastelun ja kehittämisen.

Vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia.

Valitse seuraavista linkeistä sinulle sopivin:

Tohtorikoulutettavat ja väitelleet
https://mdxl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1XnEkF8TZn5FDx3

Väitöskirjan ohjaajat
https://mdxl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_57QAcT751nSuBUh

Tuottajat, rahoittajat, asiantuntijat
https://mdxl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9M2sxpwKOSKZ4rP

Kyselyyn voi vastata 1. huhtikuuta 2017 saakka.

Lisätietoa projektista:

http://www.mdx.ac.uk/news/2016/10/eu-funds-project-to-promote-dance-doctorates

http://www.dance4.co.uk/adie