Kutsu taiteilijavetoisten toimijoiden yya-tapaamiseen Helsingissä 16.3.

ILMOITTAJA: LAURI A. MATTILA
11.2.2019

[eng below]
KUTSU TAITEILIJAVETOISTEN TOIMIJOIDEN YYA*-TAPAAMISEEN
*{ystävyys, yhteistyö ja avunanto}

Olemme järjestämässä vertais- ja verkostoitumistapahtumaa helsinkiläisille eri taiteenalojen taiteilijavetoisille ryhmittymille, yhteenliittymille, tiloille, verkostoille ja toimijoille. Lähtökohtana on koota toimijoita yhteen, tutustua, keskustella, kartoittaa eri toimijoiden haluja ja tarpeita sekä mahdollisesti verkoston perustaminen.

Onko jotain, missä toimijat voisivat oppia toisiltaan, jakaa toimintatapoja, resursseja tai muodostaa yhteenliittymiä? Tapahtuman tarkoituksena on verkostoituminen ja vertaistuki. Ajatuksena on, että kokoontumisen agenda määrittyisi osallistuvien intresseistä käsin. Siksi pyytäisimme organisaatiotanne täyttämään linkin takaa löytyvän kyselyn (täyttäminen kestää alle 15 min)!

https://goo.gl/forms/WXEhbDwix9o2SRo83

Aika ja paikka: 16.3.2019 klo 11-17, Stoassa (Turunlinnantie 1, Itäkeskus)

Jokaisesta organisaatiosta toivomme paikalle 1-2 edustajaa. Toivomme ilmaisemaan kiinnostuksestanne ja vastauksia kyselyyn 19.2. mennessä.

Suunnittelemme tapaamisen keston, sisällön ja rakenteen kyselyn perusteella. Lähetämme tarkemman ohjelman ja aikataulun kiinnostuneille lähempänä tapaamista. Osallistuminen on maksutonta. Jos tapaaminen osoittautuu hedelmälliseksi, koetaan tarpeelliseksi ja halua on, kokoontuminen voisi toimia lähtölaukauksena 1-2 kertaa vuodessa kokoontuvalle verkostolle. Osallistuminen ei kuitenkaan sido mihinkään.

Tapahtumaa on järjestämässä vapaa yhteenliittymä eri taide- ja taiteilijaorganisaatioiden aktiiveja (Pois poteroista -liike, Nuoren voiman liitto, Kiila, nynnyt, Esitystaiteen seura, Euphoria Borealis, Museum of Impossible Forms, Pixelache ja Catalysti).

Toivottavasti nähdään!

Lauri Antti Mattila (Pois poteroista -liike ja Esitystaiteen seura)
Aino Havu (Euphoria Borealis)
Minna Henriksson (Kiila)
Matti Kangaskoski (Nuoren Voiman Liitto)
Karolina Kucia (Kiila sekä General Assembly of Workers in Arts)
Christine Langinauer (Kiila)
Paola Livorsi (Catalysti)
Juhani Maijala (Pois poteroista -liike)
Hanna Ohtonen (nynnyt)
Sirja Puurtinen (musiikintekijä)
Laura Serkosalo (Nuoren Voiman Liitto)
Vishnu Vardhani RAJAN (BodyPhilosopher)
Selina Väliheikki (nynnyt)

ps. Kutsua saa jakaa vapaasti eteenpäin!

pps. Jos on mitään kysyttävää, älkää epäröikö meilata osoitteeseen poispoteroista@gmail.com

———————————————————–

[ENG]

INVITATION TO YYA*-MEETING OF ARTIST-RUN ORGANISATIONS

*{Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance}

We are organising a peer support and networking event for Helsinki-based artist-run groups, associations, spaces and networks from different art fields. The idea is to gather, to get to know each other, to meet and map desires and needs of different actors – and possibly form a network.

Could there be a space where different actors could learn from each other, share skills, resources or form alliances? The aim for the meeting is networking and peer support for artists groups. The idea is to formulate the program for the meeting from the interests of the participants. Therefore we’d ask you to fill in a questionnaire behind the link you can find below! (It shouldn’t take more than 15min to answer):

https://goo.gl/forms/WXEhbDwix9o2SRo83

Time and place: 16.3.2019 at 11-17, Stoa (Turunlinnantie 1, Itäkeskus)

We wish that 1-2 representatives from each organisation could attend the meeting. Please let us know if you are interested, and fill in the questionnaire before 19.2.. We’ ll think about the duration and structure according to questionnaire answers and send a more detailed program to the interested closer to the event. Participation is free of charge. If the meeting turns out to be fruitful, if the need arises, the meeting could work as a starting point for a network gathering 1-2 times/year. However participation is not commiting you in anyway.

The organizing team consists of a loose group of members from different artist organisations. (Pois poteroista -liike, Nuoren voiman liitto, Kiila, nynnyt, Live Art Society, Euphoria Borealis, Museum of Impossible Forms, Pixelache and Catalysti).

See you hopefully soon!

Lauri Antti Mattila (Pois poteroista -liike and Live Art Society)
Aino Havu (Euphoria Borealis)
Minna Henriksson (Kiila)
Matti Kangaskoski (Nuoren Voiman Liitto)
Karolina Kucia (Kiila sekä General Assembly of Workers in Arts)
Christine Langinauer (Kiila)
Paola Livorsi (Catalysti)
Hanna Ohtonen (nynnyt)
Sirja Puurtinen (muusikko)
Laura Serkosalo (Nuoren Voiman Liitto)
Vishnu Vardhani RAJAN (BodyPhilosopher)
Selina Väliheikki (nynnyt)

ps. You can freely share the invitation!

pps. Should you have any questions, please don’t hesitate to e-mail poispoteroista@gmail.com!

https://www.facebook.com/events/255433452056132/