Kysely toimijoille, joilla on omia esitystiloja tai jotka esiintyvät säännöllisesti tietyssä tilassa. Deadline 12.6. klo 9.00

ILMOITTAJA: SUOMEN TEATTERIT RY, TEATTERIKESKUS RY JA SUOMEN SINFONIAORKESTERIT RY
4.6.2020

Kysely syksyn esitystoiminnan kapasiteetista ja talousvaikutuksista esittävän taiteen ammattiorganisaatioille

Esittävän taiteen ammattikenttä valmistautuu syyskauteen 2020 epävarmuuden vallitessa sen suhteen, minkälaisten koronaepidemiaan liittyvien mahdollisten rajoitusten puitteissa harjoitus- ja esitystoiminta tulee syksyllä järjestää. OKM ja THL ovat toukokuussa antaneet ohjeet enintään 500 hengen kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi. Aluehallintovirastojen mukaan päätökset ovat voimassa aina kuukauden kerrallaan, toistaiseksi kesäkuun loppuun saakka.

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry ovat tehneet tämän syksyä koskevan kyselyn.

Ymmärrämme, että taloudellisten lukujen arvioiminen voi olla tässä epävarmassa tilanteessa vaikeaa, kun syksyn rajoitteista ei ole vielä tietoa, mutta pyydämme teitä esittämään parhaan mahdollisen kesäkuun mukaisen tilanteen arvion toimintanne tuloista koskien syksyn esitystoimintaa. Tarvitsemme tiedon voidaksemme ilmoittaa OKM:lle syksyn budjettivalmistelua varten etukäteen tiedot siitä, minkälaisia vaikutuksia esittämisellä rajoitusten vallitessa on esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden talouteen.

Paremman tiedon puutteessa käytämme syksyyn liittyvän kyselyn pohjaoletuksena nykyhetken kaltaisia rajoituksia, jotka perustuvat OKM:n ja THL:n ohjeisiin: 500 henkilön enimmäiskapasiteetti, 1–2 metrin turvaväli yleisön täytössä ja oletuksena on, että max. 500 henkilön rajoitukseen sisältyy yleisötiloissa työskentelevä henkilökunta (ei esim. yleisöstä erillään olevat esiintyjät, tekniikkaa jne.). Lisäksi on toistaiseksi oletettava, että mahdollisella hengityssuojainten käytöllä ei ole vaikutusta edellytettyyn turvaväliin yleisössä, ja mm. kysymys perhekuntien mahdollisuudesta istua vierekkäisillä paikoilla on vielä auki.

Käyttäkää vastauksissanne yleisötilojen täyttökapasiteetista omaa parasta arviotanne siitä, miten pystytte esitystilojanne syksyllä täyttämään, jos nykyisen kaltaisia rajoituksia vielä tarvittaisiin. Vastaukset käsitellään siten, ettei yksittäisiä organisaatioita voida tunnistaa.

Kysely on tarkoitettu omia tiloja hallinnoiville toimijoille sekä sellaisille toimijoille, jotka esiintyvät säännöllisesti tietyssä esitystilassa aikavälillä 1.8.–31.12.2020.

Pyydämme vastaukset kyselyyn pe 12.6. klo 9.00 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/953780AB6BB59429

Kiitos kun vastaatte kyselyyn!

Terveisin,
Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry
Kaisa Paavolainen, Teatterikeskus ry
Helena Värri, Suomen Sinfoniaorkesterit ry