KYSELY: Tuotannollinen työ esittävän taiteen vapaalla kentällä | Vastaa ke 16.3. mennessä!

ILMOITTAJA: TAIDEOSUUSKUNTA SUIN PÄIN & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
14.3.2022

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn esittävän taiteen tuotannollisista töistä. Kyselyn toteuttaa Taideosuuskunta Suin päin, yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Kysely on osa Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteutettua kulttuurituotannon opinnäytetyötä. Opinnäytetyö tutkii freelance-tuottajan mahdollisuuksia tarjota tuotannollisia palveluita esittävän taiteen vapaan kentän taiteilijoille osuuskunnan kautta.

Tällä kyselyllä kartoitetaan tutkimuksen kohderyhmän eli esittävän taiteen vapaan kentän taiteilijoiden tarpeita ja toiveita tuotannolliselle avulle. Kyselyllä halutaan saavuttaa näkemys tuotannollisen työn ja siihen saadun avun nykytilanteesta.

Kaikki kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja eikä yksittäisiä vastauksia pysty mitenkään yhdistämään tutkimustuloksiin.

Vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia ja vastausaikaa on ke 16.3. asti.

KYSELYYN››

Kiitos tuhannesti kun vastaat!
Heidi Hattunen ja Taideosuuskunta Suin päin