Kysely turvavälien vaikutuksesta säännöllisesti tietyssä tilassa esiintyville toimijoille – DL 3.3.

ILMOITTAJA: TEATTERIKESKUS
18.2.2021

Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kysely – vastauksia toivotaan myös muilta kuin em. yhdistysten jäseniltä:

Haluamme tällä kyselyllä selvittää 2 metrin turvaväliohjeen vaikutusta esittävän taiteen esitystilojen kapasiteettiin keväällä 2021. Pyydämme teitä arvioimaan mahdollisuuksianne harjoittaa esitystoimintaa, jos 2 metrin turvaväli on määräävänä ohjeena vielä silloin kun yleisötilaisuuksien rajoituksia pystytään laajemmin purkamaan. Lisäksi pyydämme teitä arvioimaan kuinka paljon yleisöä esitystiloihinne mahtuu, jos käytössä olisi 1 metrin turvaväli tai jos käytössä olisi 2 metrin turvaväli.

Tämän vuoksi kysely on suunnattu erityisesti omia tiloja hallinnoiville toimijoille sekä sellaisille toimijoille, jotka esiintyvät säännöllisesti tietyssä esitystilassa kevätkaudella 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisohje yleisötilaisuuksien järjestämisestä korona-aikana on ollut Aluehallintovirastojen päätösten määräävänä viranomaisohjeena. Kyseiseen ohjeeseen on helmikuussa 2021 päivitetty, että tartuntojen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksien henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 2 metriä. Päivitys koskee tämänhetkistä toimintaa. Tiedossamme ei ole miten uusi ohjeistus vaikuttaa kokoontumisrajoitusten mahdolliseen purkuun, esittävän taiteen sektorin avaamiseen tai silloin mahdollisesti noudatettaviin rajoituksiin jatkossa.

Deadline: Vastaa kyselyyn ke 3.3.2021 klo 16 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e7481af3-217d-4cfe-b0bb-651ecdaa8d6d?displayId=Fin2212083

Haluamme tehdä tietopohjaista, faktoihin perustuvaa edunvalvontaa, joten vastauksenne näihin kyselyihin ovat meille äärettömän arvokkaita. Vastausten avulla välitämme tietoa alan toimintaolosuhteista ja alan tarvitsemista lisätuista päättäjille.

Kiitos jälleen arvokkaasta yhteistyöstänne.
Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Information about international open calls, auditions etc:
dancingopportunities.com

Kansainvälisiä avoimia hakuja, tanssialan työpaikkoja ja koetansseja:
dancingopportunities.com