Läänintaiteilija, yhteisötaide ja osallistavat menetelmät – Taike, haku 28.10. mennessä

ILMOITTAJA: TAITEEN EDISTÄMISKESKUS (TAIKE)
27.10.2016

Edellytämme 

-soveltuvaa taidealan tai kulttuurialan koulutusta ja/tai työkokemusta taiteen ammattilaisena.*
-vahvaa kokemusta taiteellisesta ja/tai tuotannollisesta työstä, projektihallintaosaamista sekä hyviä käytännön yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää organisointikykyä, projektikohtaista taloushallintaa, tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä kiinnostusta kehittää ja edistää taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Läänintaiteilijan tehtävänä on yhteisötaiteen ja taidelähtöisten osallistavien menetelmien edistäminen Pohjois-Karjalan alueella.

Läänintaiteilija täydentää osaamisellaan taiteen käytön, hyvinvointivaikutusten ja osallistamisen kehittämisohjelmassa työskentelevien läänintaiteilijoiden edustamia taiteenaloja. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan taiteen ammattilaisuutta ja tehtävään soveltuvaa käytännön kokemusta sekä näyttöjä projekti- tai tuotanto-osaamisesta. Eduksi katsotaan laaja-alainen asiantuntijuus sekä toiminta verkostoissa.

Lisäksi eduksi katsotaan henkilön kyky kehittämisideointiin, järjestötoiminnan tuntemus, alue- tai valtionhallinnon tuntemus ja kielitaito.

Hakuilmoitus

Lisätietoja tehtävästä: Hanna Susitaival, erityisasiantuntija
0295 330 910 | hanna.susitaival(a)taike.fi

Eva-Maria Hakola, kehittämispäällikkö: eva-maria.hakola(a)taike.fi

Toimipiste: Joensuun sivutoimipiste, Kauppakatu 11, 80100 Joensuu

www.taike.fi