Länsi-Suomen opiston paritanssilinja

ILMOITTAJA: LÄNSI-SUOMEN OPISTO
14.5.2018

UUTTA! Länsi-Suomen opistossa aloittaa syksyllä 2018  paritanssilinja, jonka myötä kentälle tarjotaan uudenlaisen koulutus, jonka perusarvot pohjautuvat elinikäisen oppimisen ajatukseen ja jossa oivallusten kautta kuljettu matka nostetaan keskiöön.

Koulutus ei valmista mihinkään olemassa olevaan tutkintonimikkeeseen, mutta sen aikana oppii paljon asioita, joita voi hyödyntää hakeutuessaan erilaisiin jatkokoulutuksiin tai työssään liikkumisen tai ohjaamisen parissa. Yhdessä voidaan tehdä myös päätös esim. Suomen Tanssinopettajaliiton taso 1 -tutkintomateriaalin opiskelusta.

Suurin hyöty opituista asioista jää kuitenkin opiskelijalle itselleen —oman tanssijuuden, paritanssin ja tanssin ympärillä olevien ilmiöiden ymmärtäminen on arvokas pääoma! Koulutuksen tavoitteena on antaa kurssilaisille vahvoja kokemuksia paritanssin erilaisista olemuksista, ymmärrystä tanssijuudesta ja/tai opettajuudesta sekä tietoa musiikista ja kulttuurista.

Kurssi laajentaa sosiaalisen paritanssin osaamista oman tanssin, parityöskentelyn, tanssimusiikin ja pedagogiikan näkökulmasta ja antaa näin valmiuksia ammatilliseen koulutukseen Suomessa ja ulkomailla. Opiskelijat syventävät monipuolisesti osaamistaan eri paritanssilajeissa ja voivat vaihtoehtoisesti painottaa omaa opintopolkuaan taiteelliseen tai pedagogiseen suuntaan.

Kurssi toimii valmistavana koulutuksena tanssin ammatilliseen koulutukseen haluaville, täydennyskoulutuksena kentällä toimiville ohjaajille ja opettajille tai nautinnollisena tanssivuotena paritanssin harrastajalle.

Kurssin pääopettajana toimii paritanssin rautainen ammattilainen Liisa Kontturi-Paasikko käyttäen apunaan eri tanssilajiperheiden erityisosaajia.

Lisätietoja: http://lansisuomenopisto.fi/paritanssi/

sekä kurssin opettajalta liisa@tanssintahti.com, 050-4431011.