Läntisen tanssin aluekeskuksen tanssitaiteen residenssi Raumalla

ILMOITTAJA: LÄNTINEN TANSSIN ALUEKESKUS
19.10.2017

Läntinen tanssin aluekeskus avaa residenssihaun Raumalle kesäkuuksi 2018.

Hakuaika on 10.10.-31.10.2017.

Residenssitaiteilija valitaan samassa yhteydessä Läntisen tanssin aluekeskuksen lokakuun aluekeskuspalkkojen kanssa.

Taiteilija saa kuukauden palkan työskentelystään. Lisäksi hän saa käyttöönsä asunnon sekä tanssisalin 5h/päivä. Taiteilijan toivotaan järjestävän kaksi lyhytkurssia nuorille 5.-7.6.2018, yhteensä 3 h /päivä.

Tanssitaiteen residenssi on kohdennettu ensisijaisesti tanssitaiteen ammattilaisille.

Haku Raumarsin sähköisellä lomakkeella osoitteessa: http://www.raumars.org/fi/info-taiteilijoille/hakulomake
Täytä lomake soveltuvin osin.

Residenssijakso on kuukauden pituinen. Matkakustannuksiin tai muihin kustannuksiin ei osoiteta erikseen tukea. Vierailijoita otetaan pääsääntöisesti yksi kerrallaan.

Residenssitaiteilija valitaan työsuunnitelman perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä aikoo residenssijakson aikana tehdä, miten työskentely tulee näkyväksi Raumalla ja miten se vaikuttaa omaan taiteelliseen toimintaan. Päätökset tehdään loppuvuoden 2017 aikana. Residenssijakso raportoidaan lyhyellä residenssikertomuksella, joka toimitetaan kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Tiedustelut:

Läntinen tanssin aluekeskus
Toiminnanjohtaja Sanna Meska
sanna.meska(at)l-tanssi.fi; puh. +358 400 546 016