Läntisen tanssin aluekeskuksen aluekeskuspalkka sekä tanssitaiteen residenssi Raumalla, haut 7.10. asti

ILMOITTAJA: LÄNTINEN TANSSIN ALUEKESKUS
3.10.2018

Aluekeskuspalkkahaku 2019

Läntisen tanssin aluekeskuksen aluekeskuspalkkahaku vuodelle 2019 on auki 10.9.- 7.10. 2018 .

Lisätietoa: http://www.l-tanssi.fi/index.php/tuotantotuki/tuotantotuki

Läntinen tanssin aluekeskuksen residenssihaku Raumalle kesäkuuksi 2019.
Hakuaika on 10.9.-7.10.2018.
Residenssitaiteilija valitaan samassa yhteydessä Läntisen tanssin aluekeskuksen lokakuun aluekeskuspalkkojen kanssa.

Taiteilija saa kuukauden palkan työskentelystään. Lisäksi hän saa käyttöönsä asunnon sekä tanssitilan mahdollisuuksien mukaan. Taiteilijan toivotaan järjestävän kaksi lyhytkurssia nuorille yhteensä 3 h /päivä.

Tanssitaiteen residenssi on kohdennettu ensisijaisesti tanssitaiteen ammattilaisille.
Haku Raumarsin sähköisellä lomakkeella osoitteessa: http://www.raumars.org/fi/info-taiteilijoille/hakulomake
Täytä lomake soveltuvin osin.

Residenssijakso on kuukauden pituinen. Matkakustannuksiin tai muihin kustannuksiin ei osoiteta erikseen tukea. Vierailijoita otetaan pääsääntöisesti yksi kerrallaan.

Residenssitaiteilija valitaan työsuunnitelman perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä aikoo residenssijakson aikana tehdä, miten työskentely tulee näkyväksi Raumalla ja miten se vaikuttaa omaan taiteelliseen toimintaan. Päätökset tehdään loppuvuoden 2018 aikana. Residenssijakso raportoidaan lyhyellä residenssikertomuksella, joka toimitetaan kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Tiedustelut:

Läntinen tanssin aluekeskus
Toiminnanjohtaja Sanna Meska
sanna.meska@l-tanssi.fi; puh. +358 400 546 016