Lappeenrannan Tanssiopistolla avoinna tanssinopettajan kuukausipalkkainen toimi

ILMOITTAJA: LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTO, REHTORI KAIJA KONTUNEN-FORSBLOM
21.1.2019

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTOLLA ON TARJOLLA PÄÄTOIMISEN (=KUUKAUSIPALKKAISEN) TANSSINOPETTAJAN TOIMI

Työsuhde alkaa syyslukukauden 2019 alussa.

Lappeenrannan Tanssiopisto on valtion ja kunnan tukea saava vireä, kehittyvä ja vakavarainen tanssioppilaitos. Lisää tietoja Lappeenrannan Tanssiopistosta http://www.lprto.fi , www.facebook.com/Lappeenrannantanssiopisto sekä instagram/lprtanssiopisto.

Tanssinopettajan toimeen sisältyy Tanssiopiston baletin ylimpien luokkien opettaminen, repertoiren opettaminen ja harjoittaminen sekä mahdollisesti karakteritanssin opettaminen. Töitä on viitenä päivänä viikossa (n. 17 x 60 min./vko).

Työsuhde alkaa elokuussa 2019. Opetustunnit alkavat tiistaina 12.8., ja tätä ennen on viikon mittainen palkallinen perehdytysjakso.

Lappeenrannan Tanssiopiston tanssinopettajilleen tarjoamat edut:

–        työterveyshuolto, joka sisältää mm. käynnit lääkärillä
–        hyvät tanssisalit sekä henkilökunnalle hyvät sosiaalitilat
–       opettajia avustetaan kouluttautumisessa
–       opettajia avustetaan asunnon hankkimisessa
–       Lappeenrannan Tanssiopiston lisä: Kun kuukausipalkkainen tanssinopettaja palkataan Lappeenrannan Tanssiopistoon, maksetaan hänelle koeajan (4 kk) jälkeen taulukkopalkkaa 20 € suurempaa kuukausipalkkaa. Kun kuukausipalkkainen tanssinopettaja on ollut Lappeenrannan Tanssiopistolla töissä yhden kokonaisen lukuvuoden (44 viikkoa), maksetaan hänelle toisesta lukuvuodesta alkaen Lappeen-rannan Tanssiopiston lisänä 20 € + 10 €. Lappeenrannan Tanssiopiston lisä on suurimmillaan 200 €/kk, joka saavutetaan 19 työssäolovuoden jälkeen.

Hakemukset:

Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kaija.kontunen@lprto.fi  sunnuntaihin 10.2.2019 mennessä.

Oikein mielelläni vastaan kaikkiin avoinna olevaa tanssinopettajan toimea ja Lappeenrannan Tanssiopistoa koskeviin kysymyksiin, puh 040 519 4305.

Tanssillisin terveisin

Kaija Kontunen-Forsblom, rehtori
puh 040 519 4305
kaija.kontunen@lprto.fi