Lausuntopyyntö: esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
8.2.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta: Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön alla olevan linkin kautta:
Lausuntopyyntö

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu.

Aikataulu: Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.3.2018 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopyyntö jakautuu kolmeen osaan:
1. osa koskee valtionosuuslakia esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen osalta ja esittävän taiteen rahoitusta
2. osa koskee valtionosuuslakia museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisen osalta
3. osa sisältää yleisluontoisempia kysymyksiä

***

Opetus- ja kulttuuriministeriö ber om ert utlåtande om:
Reform av den statliga finansieringen av utövande konst och museer

Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan lämnas via länken nedan.
Begäran om utlåtande

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning.
Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.