Liikkeellä marraskuussa – Jälkiä marraskuusta | Angela Schubot & Jared Gradinger: Gardening-työpaja 24.-27.5.2022

ILMOITTAJA: LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA – JÄLKIÄ MARRASKUUSTA
20.4.2022

Kuinka voimme rakkaudella laittaa asioita alulleen ja sen jälkeen antaa niiden vain olla?

Jatkaen työtään ihmiskeskeisyyden vähentämiseen esiintyvissä ja elävöittävissä tilanteissa, Angela Schubot ja Jared Gradinger tarjaovat istutus-tanssi-työpajan, jossa he jakavat heidän yhteisluomisen taiteellisia praktiikoita; kuinka kommunikoida kasvien tietoisuuden kanssa. Tämä työpaja on kutsu herättämään puutarha eloon tanssin keinoin. Kehojen, siementen, sipulien, laulujen, kuiskausten ja matojen kanssa saavutetaan syvä yhteyden tunne ja kyky kuunnella. Neljän päivän ajan, osallistujat yhdessä luovat itsenäisesti uusiutuvan puutarhan Villa Eläintarhan lähistölle. Viimeisenä päivä kutsutaan ihmisistä ja ei-inhimillisistä olennoista koostuva yleisö seuraamaan intensiivistä, kestollista istutusrituaalia. Tämä työpaja on kutsu heille, joilla on kaipaus löytää yhteys luontoon ruumiillistumana.

Työpaja järjestetään kokonaisuudessaan ulkona ja sen kieli on englanti.

24.-27.5.2022
TI-TO klo 14-19
PE klo 15-19

Osallistumismaksu 150€ (sis. 30€ materiaalikustannuksia)

Lisää tietoa täällä ›

Ilmoittautuminen ›


In English:

How can we initiate things with love and then simply let them be? 

Continuing work of decentralizing the human in performative and regenerative situations, Angela Schubot and Jared Gradinger will offer a planting-dance workshop where they will share their co-creative artistic practices in how to communicate with nature consciousness. This workshop is an invitation to dance a garden into existence. With bodies, seeds, bulbs, songs, whispers and worms participants will arrive to a place of deep connectivity and listening. Over the course of four days, participants will co-create a self-sustainable regenerative garden around Villa Eläintarha. On the last day of the workshop, an audience of humans and non-humans will be invited into a durational performative planting ritual. This workshop is an invitation to ones with the desire to connect to nature in an embodied way.

The entire workshop will take place outside and the language used is English.

24.-27.5.2022
TUE-THU at 14-19
FRI at 15-19

Participation fee 150€ (incl. 30€ material costs)

More info ›

Registration ›