Liikkuvuusapuraha, haku 10.8.−31.8.

ILMOITTAJA: SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
10.8.2018

Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.

https://www.skr.fi/fi/liikkuvuusapuraha

Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto ylittää kaksi viikkoa. Hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen osallistujan matkan kesto on vähintään viikko.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 3 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

Haku auki myös apurahoja työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä. Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia.

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa 10.8.−31.8.2018. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa.