Liisa Pentti workshop 13.-14.11. Helsingissä

ILMOITTAJA: LIISA PENTTI +CO
16.9.2020

Liisa Pentti ohjaa kahden päivän työpajan 13.-14.11. Liisa Pentti +Co Studiossa Bulevardilla.

Työpaja pohjautuu seuraaville kysymyksille: Voimmeko luoda liikettä, joka on kielen, kulttuuristen kuvien ja niiden merkitysten ulkopuolella luottaen olemassaoloonsa? Miten tietoisuuden rajamailla oleva kehollinen tieto voi synnyttää uutta merkitystä? Mikä on kielen ja merkityksen suhde, miten tanssimme musiikkiin ja miten tanssiva kieli asettuu musiikin sisään?

Kehomme paljaus sisältää valtavan määrän liikkeellistä tietoa, kokemusta ja opittuja malleja. Se sisältää myös vaikeasti tavoitettavan ja kuvailtavan minuuden, joka on muuttuva ja muuntautuva. Työskentelemme näiden monimutkaisten kysymysten kautta nousevien liikkeellisten olomuotojen kanssa – sekä kysymysten ja olomuotojen kanssa, jotka nousevat esiin yhä uudestaan liikkeen luomisen prosesseissa.

Koreografi Liisa Pentti on työskennellyt pitkään tanssia ja kieltä yhdistävien merkityksenantojen parissa. Hän on käyttänyt puhuttua ja kirjoitettua tekstiä lukuisissa töissään, mm. Cloudbody-teossarjassa (2019-20) sekä teoksissa Hauraat silmät – Fragile eyes (2019), Why Does My Sister Not Like Contemporary Art (2014) ja Mabel – The Queen of Bones (2008).

Kurssi sopii tanssin, teatterin ja esitystaiteen ammattilaisille, opiskelijoille, edistyneille harrastajille sekä kaikille liikkeen mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Facebook-tapahtuma

Aika: Perjantai 13.11. klo 17.30-20 ja lauantai 14.11. klo 10-14
Paikka: Liisa Pentti +Co Studio, Bulevardi 31, 00180 Helsinki.
Ohjaaja: Liisa Pentti
Työpajan kielet: suomi ja englanti
Hinta: 65 €
Viimeinen peruutuspäivä: 6.11.2020
Ilmoittaudu kurssille 6.11. mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@liisapentti.com

Choreographer and artistic director Liisa Pentti leads a two-day movement workshop 13.-14.11. at Liisa Pentti +Co Studio at Bulevardi, Helsinki.

The workshop is based on the following questions: can we create movement that does not submit to the meanings of language and cultural images but trusts its own existence? How does the bodily knowledge in the borders of consciousness create new meanings? What is the relationship between language and meaning? How do we dance to music and how does the dancing language position itself inside music?

The rawness of our body holds a vast amount of kinesthetic information, experience and learned patterns. It also holds the elusive and indescribable self, constantly changing and transforming. The workshop will concentrate on these themes and the kinesthetic shapes arising from them. We will work with questions and states that arise from the movement creation process.

Liisa Pentti has worked extensively with meanings that combine dance and language. She has used spoken and written text in many of her works, amongst others the Cloudbody series (2019-20) Hauraat silmät – Fragile eyes (2019), Why Does My Sister Not Like Contemporary Art (2014) and Mabel – The Queen of Bones (2008).

The workshop is open to dance and theatre professionals and students as well as everyone interested in the possibilities of movement.

Facebook event

Time: Friday 13.11. at 17.30-20 and Saturday 14.11. at 10-14
Location: Liisa Pentti +Co Studio, Bulevardi 31, 00180 Helsinki.
Instructor: Liisa Pentti
Workshop languages: Finnish and English
Price: 65 €
Last day to cancel: 6.11.2020
Sign up for the workshop by 6.11. by sending an email to info@liisapentti.com