Lokakuussa 2021 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
29.9.2021

Suomen Kulttuurirahasto (SKR): Keskusrahasto. Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.
(Hakuaika 01.10.–31.10.2021)
https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

Helsingin kaupunki: Lisäavustus koronasta elpymiseen. Taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja tapahtumille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.
(Hakuaika 20.9.2021–8.10.2021)
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/hakuilmoitus-koronaerityisavustus-syksylla-2021

Espoon kaupunki: Kulttuuriammattilaisten tuki. Erillishaun tuki on tarkoitettu espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille sekä espoolaisille ammattitaiteilijoille, joiden työtilanne on heikentynyt koronapandemian vuoksi.
(Hakuaika 27.9.–8.10.2021)
https://www.espoo.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuriavustukset/kulttuuriammattilaisten-tuki

Musiikinedistämissäätiö MES: Audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki. Audiovisuaalista eli AV-tukea myönnetään audiovisuaalisiin musiikkilähtöisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide.
(Hakuaika –15.10.2021)
https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea

Tukilinja-säätiö: Vimma-kulttuuripalkinto. Tavoitteena on palkita sellaisia taideteoksia, taiteellista toimintaa tai taidetapahtumia, joissa vammaisuus ja toimintarajoitteisuus on tuotu yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja keskusteluun tavalla, joka on herättänyt laadullaan positiivista huomiota.
https://tukilinja.fi/apurahat/hae-yhteistyo-ja-yhteisoapurahaa/vimma-kulttuuripalkinto/