Maaliskuussa haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
1.3.2022

Vuoden 2022 koronatukipaketin ensimmäiset avustukset: haettavissa ovat valtionosuutta saavien taidelaitosten ja museoiden sekä kansallisten kulttuurilaitosten avustukset.
(Hakuaika – 8.3.)
https://okm.fi/-/yleisavustus-valtionosuutta-saavan-museon-orkesterin-ja-teatterin-koronaepidemian-johdosta-aiheutuvaan-lisarahoitustarpeeseen

Vantaan kaupunki: Avustukset kulttuuritoimintaan. Vantaan kaupunki jakaa avustuksia tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää.
(Hakuaika 01.02. – 31.03.)
https://www.vantaa.fi/avustukset

Suomen Kulttuurirahasto (SKR): Liikkuvuusapuraha. Tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.
(Hakuaika 10.03. – 31.03.)
https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/liikkuvuusapuraha-maaliskuun-haku

Pohjoismainen kulttuuripiste: Mentorointi. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa.
(Hakuaika 28.2. – 28.3.)
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/mentorointi/

Svenska Kulturfonden: Lärlingsstipendium. För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.
(Hakuaika 12.03. – 12.04.)
https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=40


Lisää kulttuurialan apurahoja: www.aurora-tietokanta.fi