Maunulan naisvoimistelijat hakee lasten – ja aikuisbaletin tuntiopettajaa kaudelle 2020-2021

ILMOITTAJA: MAUNULAN NAISVOIMISTELIJAT
23.6.2020

Maunulan naisvoimistelijat hakee lasten – ja aikuisbaletin tuntiopettajaa kaudelle 2020-2021

Maunulan Naisvoimistelijat ry on perustettu vuonna 1959 ja seura on Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurojen SVoLi ry:n jäsen. MNV tarjoaa ohjattua kuntoliikuntaa aikuisille, perusvoimistelun opetusta ja harrasteliikunnan ohjausta lapsille ja nuorille. Maunulan Naisvoimistelijat ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Kaikki toiminta tapahtuu Helsingissä Maunulan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Maunulan naisvoimistelijoiden tuntitarjontaan sisältyy 2 viikkotuntia lasten balettiryhmän ohjaamista ja 1 viikkotunti aikuisbalettia. Lasten baletin ja aikuisbaletin ohjaajalle tarjolla 3 viikkotuntia viikossa. Tunnit ovat kaudella 2020-2021 perjantai iltana klo 17-20.

Lasten ryhmät jaetaan ikäryhmittäin 4-6 vuotiaiden ja yli 6 vuotiaiden ryhmiin. Lasten balettitunnit koostuvat baletin alkeista, tanko-osuudesta, voimistelusta, venyttelystä ja liikunnallisista leikeistä sekä luovemmasta tanssista. Tärkeää on liikunta ja yhdessäolo kannustavassa ja mukavassa ilmapiirissä.

Aikuisbalettiryhmä on ollut toiminnassa 4 vuoden ajan. Valtaosalla osallistujista on aikaisempaa kokemusta baletista joko nuoruudestaan tai aikuisena aloitetusta balettiharrastuksesta. Jokaisella kaudella on mukana myös vasta-alkajia. Tunnit sisältävät baletin tanko-, keskilattia- ja hyppyharjoituksia. Tehdään liikkuvia sarjoja diagonaalista ja venytellään. Taitojen kehittyessä myös lyhyet koreografiset sarjat ovat mahdollisia. Aikuisbalettitunnin tarkoituksena on yhdistää musiikki ja liikkuvuuden, voiman, ryhdikkyyden ja koordinaation kehittäminen. Aikuisenakin voi toteuttaa ballerinan haaveita tai palauttaa mieleen lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja taitoja.

Opettajalta vaaditaan joko tanssinopettajan koulutusta tai muuten riittävää työkokemusta lasten ja aikuisten balettituntien ohjaamisesta. Opettajalta odotetaan positiivista asennetta, reipasta otetta työhönsä, luotettavuutta ja vastuuntuntoa.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 15.7.2020 mennessä sähköpostitse sanna.aarto@alvi.fi ja kaisa_mauranen@yahoo.com  Jos hakijalla on videotallenne opetusnäytteeksi, liitä se hakemukseesi.