MINIMI tuotantohaku open call 2021

ILMOITTAJA: TANSSITEATTERI MINIMI
23.1.2020

Tanssiteatteri Minimin tuotantohaku open call 2021 – deadline 15.3.2020

Tanssiteatteri Minimi on Kuopiossa toimiva ammattitanssiteatteri ja monialainen esittävän taiteen yhteisö, jonka kotinäyttämönä toimii Kuopion kaupunginteatterin Maria-näyttämö. Kaikki ohjelmistossa olevat teokset ovat tehty kiertämään ja esityksistä yli puolet tapahtuvat kotinäyttämön ulkopuolella.

Tanssiteatteri Minimi hakee vuodelle 2021 ohjelmistoonsa teoksia Open Call -haun kautta. Haku on suunnattu esittävän taiteen vapaan kentän ammattilaisille. Hakemusten deadline on 15.3.2020. Haku koskee vain uusia ensi-iltoja.

Ohjelmistoon haetaan teoksia laajasti kehollisen esittävän taiteen kentältä (teatteri, tanssi, sirkus, esitystaide…). Hakemuksen avaaminen suhteessa tanssitaiteeseen tai koreografiseen näyttämöajatteluun katsotaan eduksi. Teokset voivat olla näyttämöteoksia, studio/lämpiötilaan sopivia tai teatterin ulkopuolisiin, vaihtoehtoisiin tiloihin suunnattuja.

Hakemukset käsitellään kahdella arviointikierroksella. Ensimmäisellä kierroksella hakemukset arvioidaan anonyymisti projektisuunnitelman perusteella. Toisella kierroksella arvioidaan hakemusta kokonaisuudessaan, myös suhteessa Tanssiteatteri Minimin ohjelmistokokonaisuuteen ja resursseihin vuonna 2021. Päätöksistä ilmoitetaan huhtikuussa. Lähetä hakemus viimeistään 15.3.2020 yhdellä PDF-liitteellä osoitteeseen: noomi@minimi.fi.

Sisällytä hakemukseen: Projektisuunnitelma, kustannusarvio & rahoitussuunnitelma, hakijan / työryhmän esittely sekä yhteystiedot.

Lisätietoa hakemuksen sisältövaatimuksista sekä yhteystiedot:
https://minimi.fi/articles/article/minimin-tuotantohaku-open-call-2021-deadline-15-3-2020/

————

Dance Theatre Minimi open call for productions 2021 | deadline March 15th 2020

Dance Theatre Minimi is a professional dance theatre and a multifaceted performing arts organization based in Kuopio, Finland. Its home venue is Maria-stage at Kuopio City Theatre. All productions are made also for touring and nearly half of the annual performances take place outside of the home venue.

Dance Theatre Minimi has an open call for productions for the year 2021. Open call is targeted at professional freelancers in the field of performing arts and only for new works. Deadline for applications is 15th of March 2020. The call is only for new premiers.

Applications from the fields of dance, theatre, circus, performance and other bodily performing arts are welcome. Articulating your application/project proposal in relation to dance performance and choreographic stage is recommended. Projects can be designed for stage, studio, foyer and alternative site specific spaces.

Applications are handled with two separate approaches. Firstly applications are read anonymously based only on the project proposals. After that proposals are considered as a whole and in relation to Dance Theatre Minimi’s annual program and resources for the year 2021. Decisions will be made during April 2020.
Application deadline is 15th of March and applications are to be sent as a one PDF -attachment to: noomi@minimi.fi.

Include the following to your application: Project proposal, plan for budget & funding, introduction of your working group and contact information.

More information about the application requirements and the contact information:
https://minimi.fi/articles/article/dance-theatre-minimi-open-call-for-productions-2021-deadline-march-15th-2020/